Aalborg vil gøre det tryggere at deltage i digitale fællesskaber

25 marts, 2023 | 13:00
Aalborg Kommune drøfter handleplan til at skabe tryghed i digitale fællesskaber. Fagprofessionelle skal møde unge digitalt, og det skal være tryggere at deltage i demokratiske debatter digitalt.
Billedetekst: Foto: Billedarkiv
Beskrivelse: Kvinde bag kode.

Det digitale liv fylder mere og udvisker det fysiske liv. Især for unge oplever de, at fællesskaber digitalt fylder lige så meget som fællesskaber i det fysiske rum.

Nu har Aalborg Kommune i samarbejde med Nordjyllands Politi og Nordic Safe Cities udarbejdet en handleplan.

“Det er ikke noget, som vi har grebet ud af den blå luft. Bag handleplanen ligger tre meget grundige analyser af den generelle digitale debat i Aalborg Kommune, unges digitale liv og den digitale virkelighed, vi som byrådspolitikere møder. Nu lægger vi de samlede analyseresultater frem med henblik på, at vi i Aalborg Byråd får sat en videre retning på udmøntningen af handleplanen”, udtaler Rådmand Nuuradiin S. Hussein.

Med inspiration fra andre europæiske byer, er der udarbejdet en række forslag til at gøre det digitale liv tryggere for de unge og styrke den digitale demokratiske debat i Aalborg Kommune. Unge udtaler i interviews med Tryg Digital By, at de blandt har svært ved at vurdere, hvor grænserne er for acceptabel, krænkende og ulovlig online adfærd.

Det forebyggende arbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, kendt som SSP, skal derfor have en digital dimension. Dette kan være i form af digital tilstedeværende pædagoger fra fritidscentrene og Midtbysjakket på nogle af de populære platforme for unge. De vil få tilbudt at kunne mødes fysisk med andre fagprofessionelle og andre unge, som et supplement til deres digitale fællesskaber.

Nordjyllands Politi vil undersøge muligheden for at oprette en lokal online patrulje til forebyggelse og bekæmpelse af had og kriminalitet online. Dette skal koordineres med ovenstående SSP-samarbejde.

“Der er både noget praktik og jura, som jeg ved, at både Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune skal undersøge nærmere. Det er vigtigt, at vi er til stede, der hvor de unge er. Det er både i det fysiske og det digitale rum. Heldigvis har vi på tværs af kommune og politi rigtig meget erfaring, som vi kan trække på. Det er både fra politiets online-patrulje, fra fritidscentrene og vi har indhentet viden – ikke bare fra de andre nordiske lande – men også Frankrig. Det ser vi frem til at arbejde videre med i SSP-regi”, udtaler Sune Myrup, vicepolitiinspektør fra Nordjyllands Politi.

Et fælles kodeks skal også gøre det tryggere at deltage i offentlige debatter online. En analyse peger på, at den digitale politiske samtale i Aalborg er den næstmest polariserede efter København. Dette skal afhjælpes ved hjælp af moderatorer af lokale debatgrupper, der skal sikre at alle kan komme til orde.

Det handler ifølge rådmand Nuuradiin S. Hussein ikke om at lægge en dæmper på debatten:

“Det her handler ikke om at styre debatten i en bestemt retning, men både give de mange frivillige og vores lokalpolitikere en håndsrækning. Her er målet at give dem de værktøjer, der sikrer, at alle kan komme til orde uden at blive lagt for had eller få nedladende kommentarer. For jo flere der deltager i debatten og den politiske ideudvikling, jo bedre løsninger skaber vi i sidste ende for hinanden. Det vinder vi alle sammen ved.”

Nordic Safe Cities roser Aalborg Kommune for at prioritere det opsøgende arbejde i det digitale rum:

“Den demokratiske debat foregår i dag på sociale medier, og for at skabe et trygt demokrati, hvor alle både kan og tør at deltage, er det vigtigt at kommunernes forebyggende arbejde rykkes derind, hvor samtalen er. Derfor har det været en fornøjelse at arbejde sammen med Aalborg kommune, som har vist mod og handlekraft ved at gå forrest i Danmark og i Norden for at skabe en tryg digital by,” udtaler Direktør Jeppe Albers, Nordic Safe Cities.

Handleplanen er til drøftelse i Børne- og Undervisningsudvalget med forventet behandling i Aalborg Byråd 15. maj.

DEKLARATION
Kilde:Aalborg Kommune
Titel:digital-nomads-4617605_1920
Relaterede nyheder
Følg os på facebook
Regionale nyheder
Sider i Nordjylland
Brønderslev
Hjørring
Jammerbugt
Mariagerfjord
Morsø
Thisted
Vesthimmerland
Læsø
Frederikshavn
Rebild
Bagsiden