Forældre har stor indflydelse på unges valg af uddannelse

Nyt studie afslører, hvad mange allerede havde en formodning om: Mor og fars baggrund har stor indflydelse på børns valg af uddannelse.

Mange unge står snart overfor beslutningen om i hvilken retning livet og deres uddannelsesmæssige fremtid skal gå, og her spiller forældrenes baggrund ofte ind.

90 procent af de unge med universitetsuddannede forældre forventer at tage en videregående uddannelse, mens det kun gælder for lidt over 60 procent af unge, der har faglærte eller ufaglærte forældre. Det viser ny stor undersøgelse på området.

Dine forældrenes baggrund og uddannelse har stor betydning for, hvad du har af planer for din fremtidige uddannelse. Det viser en omfattende kortlægning af elever i 9. klasses forventninger til fremtidig uddannelse fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

“Det er en kombination af de unges egne forventninger, men også de højtuddannede forældre kan vejlede og guide og hele tiden bygge stilladser op omkring deres børn, så at sige. Forældre med ingen eller kort uddannelse kender ikke systemet og har ikke samme muligheder” udtaler uddannelsesforsker Jens-Peter Thomsen fra Vive.

Overordnet forventer 76 procent af de unge, uanset baggrund, at tage en videregående uddannelse. Kun 14 procent har en forventning om at tage en erhvervsuddannelse.

Jens-Peter Thomsen mener samtidig, at udfordringen går begge veje.

“Det handler om, at man skal motivere de unge, der har evnerne, til at tage en videregående uddannelse, selvom de har forældre med kortere eller ingen uddannelse”

og fortsætter

“Men også om, hvordan man motiverer de unge fra højtuddannede hjem til at tage en erhvervsuddannelse eller bare en mellemlang uddannelse”

DEKLARATION
Relaterede nyheder
Følg os på facebook
Regionale nyheder
Sider i Nordjylland
Brønderslev
Hjørring
Jammerbugt
Mariagerfjord
Morsø
Thisted
Vesthimmerland
Læsø
Frederikshavn
Rebild
Bagsiden