Sidste chance for Danmark at nå 2025-klimamål

27 maj, 2023 | 12:00
En analyse fra CONCITO viser, at Danmark skal til at skynde sig, hvis vi skal nå de opstillede klimamål for 2025.
Foto: Sarah Dorweiler

Folketinget har med klimaloven påtaget sig ansvar for at være med i front i kampen for at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader. Bliver det endnu varmere, vil de allerede mærkbare klimaforandringer tage ekstra fart. Derfor er hvert eneste politiske klimamål vigtigt at nå, og jo før jo bedre.

Men Danmark står i øjeblikket ikke til at indfri klimamålet for 2025, der er vigtigt for at sikre handling på den korte bane på vejen mod at nå 70% reduktion i 2030.  Det fremgår af CONCITOs analyse af de virkemidler, regeringen arbejder med for at nå klimamålene.

“Vi er væsentlig længere fra at indfri klimalovens 2025-mål, end det der fremgår af den officielle   Klimastatus og -fremskrivning 2023 (KF23). Det betyder, at der hurtigst muligt skal vedtages ekstra klimapolitik, der kan virke her og nu, hvis vi skal levere på 2025 målet,” siger direktør Christian Ibsen, CONCITO.

Nødvendigt med buffer for at nå klimamål 

Ifølge KF23 mangler der kun 0,2 mio. tons for at nå en reduktion på 50% i 2025, og altså betydelig mindre end de 2,4 mio. tons, CONCITO har beregnet. Den markante opjustering skyldes blandt andet forsinkelser af CO2-fangst og lagring og øget grænsehandel med diesel. Samtidig tager CONCITOs vurdering udgangspunkt i, at 2025 målet om reduktion på 50-54% opgøres som gennemsnittet for perioden 2024-2026. Det betyder, at måleperioden starter om blot syv måneder.

“Derfor haster det med at vedtage politik, der effektivt kan skabe reduktioner. Al erfaring med klimapolitik viser, at det tager tid, før der kommer en målbar effekt, og at effekten ofte er mindre end forventet. Derfor bør regeringen skrue op for ambitionerne, og lægge en buffer ind, så det sikres, at vi når målene,” siger Christian Ibsen.

Kilde: Tænketanken CONCITO via Ritzau

Del |

Relaterede nyheder