Politiet dropper projekter, ministeren raser

16 maj, 2023 | 14:00
Det danske politi opgiver visse IT-projekter, mens de sætter andre i bero, og samtidig udtrykker Justitsministeren, Peter Hummelgaard, utilfredshed med etaten.
Foto: Kari Shea

Fra det danske politis side har man valgte at droppe forskellige IT-projekter, mens andre bliver standset af den simple grund, at etaten ikke besidder de rette medarbejdere med de egnede kompetencer til at tage sig af de relevante opgaver.

Desuden har Justitsminister Peter Hummelgaard, i forlængelse af denne offentliggørelse, som han selv er en del af, udtrykt utilfredshed med, at denne proces har betydet, at politiet ikke har kæret nok om borgernes databeskyttelse.

Peter Hummelgaard lancerer i forlængelse heraf en detaljeret plan for, hvad det er for nogle projekter rent IT-mæssigt, som man vælger at nedprioritere, mens andre bliver standset.

Angående brud på datasikkerheden udtaler ministeren: “Der er i forhold til databeskyttelsesområdet ikke tale om nye udfordringer. Udfordringerne er imidlertid ikke blevet håndteret, blandt andet grundet manglende opstart af initiativer, der skulle rette op herfra.”

Rigspolitiet skriver i en pressemeddelelse, at opstarten af de udskudte projektet ventes startet i 2024 tidligst.

Del |

Kilde: Jyllands posten
Relaterede nyheder