Bør Aalborg bruge eksempel på boykot af visse reklamer?

9 maj, 2023 | 18:00
I København har en undersøgelse vist, at borgerne i København gerne vil have et forbud mod reklamer med indhold om blandt andet olie og kul. Bør Aalborg følge trop?
Foto: David Thielen

Københavns Kommune har sat sig ambitiøse klimamål, og ønsker blandt andet at være verdens første CO2-neutrale hovedstad allerede i 2025 Men kommunen er langt fra at nå målet, og en ny meningsmåling udarbejdet af OTOO for Den Grønne Ungdomsbevægelseviser, at et stort flertal på 65% af københavnerne mener, at kommunen bør gøre mere for at hjælpe klimaet og den grønne omstilling. 

Det står klart, at København er langt fra at indfri sine ambitiøse klimamål. Det skyldes i høj grad at kommunen ikke har haft modet til at tage fat på de områder, hvor de store reduktioner er at hente – nemlig når det kommer til forbruget. En af de helt oplagte områder at tage fat nu, er at udfase reklamer for de mest klimabelastende produkter – for det giver ikke nogen mening at det er tilladt at reklamere for biler, flyrejser og brændstoffer midt i en galloperende klimakrise, siger Jonatan Krause Jensen, aktivist i Den Grønne Ungdomsbevægelse. 

En rapport udarbejdet af Den Grønne Ungdomsbevægelse, Greenpeace og Mellemfolkeligt Samvirke i 2022 estimerer, at reklamer for flyrejser og biler alene medfører en merudledning i Danmark svarende til mindst Bornholms samlede udledninger.

Meningsmålingen blandt Københavnerne fra OTOO viser, at 51% erklærer sig enige i, at reklamer for olie, kul og gas skal forbydes, fordi de er skadelige for vores sundhed og planetens klima, mens kun 19% erklærer sig uenige. 43% af københavnerne erklærer sig samtidig enige i, at kommunen skal arbejde for at begrænse reklamer for de mest klimabelastende produkter, mens kun 29% er uenige. 

Målingen sender et klart signal, om at tiden er inde til at sætte en stopper for de mest klimaskadelige reklamer for fossile biler, brændstoffer og flyrejser. Disse reklamer fastholder et ubæredygtigt forbrug, og skaber en falsk forestilling om, at vi kan opnå vores klimamål uden at begrænse vores forbruget af de produkter. Det skriger til himlen, at det ikke går hånd i hånd med Københavns klimaambitioner,  udtaler Bente Andersen, aktivist i Den Grønne Ungdomsbevægelse. 

Den Grønne Ungdomsbevægelse kalder for et stop for reklamer for benzin, biler og flyrejser, som hører til blandt de mest klimabelastende produkter. Københavns Kommune kan ikke selv forbyde alle fossile reklamer, men har mulighed for at stille krav til kommunens leverandører om indholdet af reklamer på fx. reklamestandere og busser.

Københavns Kommune skal i år forhandle Klimaplan 2035, der skal lægge en køreplan for reduktioner i Københavns Kommune frem mod 2035. Kilde:

Den Grønne Ungdomsbevægelse via Ritzau 

Del |

Relaterede nyheder