Ny analyse: Aalborgs unge bør have gode betingelser fra start

5 maj, 2023 | 20:00
En ny analyse fra tænketanken Kraka viser, at det koster samfundet mange penge, når man ikke sætter ind med god trivsel for danske unge fra start. BUPL minder om, at der også er menneskelige konsekvenser indblandet.
Foto: Mathilde LMD

“Det er en falliterklæring, når vi som samfund ikke formår at give de børn og unge, der har de sværeste kort på hånden, de samme muligheder og forudsætninger i livet som deres jævnaldrende. Det skal vi simpelthen gøre bedre”, siger BUPL-formand Elisa Rimpler om Kraka-analysen, som ser på de økonomiske og menneskelige omkostninger for den gruppe af unge, der som 25-årige ikke har eller er påbegyndt en uddannelse. Det er omkring 15 procent af hver årgang.

Denne gruppe af unge vil i langt højere grad end andre unge opleve at være anbragt uden for hjemmet, få en eller flere pletter på straffeattesten og få en psykiatrisk diagnose. Det koster både menneskeligt og økonomisk. Kraka anslår den samlede pris per årgang til 107 milliarder kroner gennem et helt liv.

“Én ting er, hvad det koster os som samfund. Men de største omkostninger er de menneskelige. Og som et af verdens rigeste lande, så burde vi gøre det bedre”, siger Elisa Rimpler og fortsætter:

“Hvis vi som samfund for alvor vil fremme social mobilitet og gøre en indsats for de børn og unge, der er i udsathed, skal vi i langt højere grad investere i betingelserne for børn og unges opvækst. Al forskning peger på, at jo tidligere vi sætter ind med god pædagogik og stærke fællesskaber, jo større sandsynlighed er der for, at de har det godt, har mod på livet og dermed også får gode muligheder i voksenlivet”, siger Elisa Rimpler.

I dag har kun halvdelen af personalet i landets daginstitutioner en pædagoguddannelse, og andelen er faldende. I 2030 vil der mangle 14.000 pædagoger. Denne udvikling skal vendes, hvis vi for alvor skal lykkes med den tidlige indsats, understreger Elisa Rimpler.

“Børns levede liv i dag er i institutionerne. Det starter i vuggestuen. Der er brug for flere dygtige pædagoger, så vi kan sikre høj faglighed for alle børn og unge.

Kilde: BUPL via Ritzau

Del |

Relaterede nyheder