Mistrives dit barn i Aalborg i børnehaven eller vuggestuen?

5 maj, 2023 | 06:00
Foto: BBC Creative

Sammenlignet med for fem år siden er der i dag flere børn i landets dagtilbud, hvis udvikling ikke er alderssvarende, som er usikre, udadreagerende eller på anden vis ikke trives. Det oplever et flertal af de ansatte i børnehaver og vuggestuer i en ny undersøgelse, som Bureau2000 har udarbejdet for FOA.

Helt konkret er stuemedarbejdere blevet spurgt, om der er kommet flere eller færre børn med tegn på mistrivsel de sidste fem år, og til det svarer 6 ud af 10, at der i dag er flere. 38 procent mener, antallet er det nogenlunde det samme, mens kun 3 procent mener, der i dag er færre børn med tegn på mistrivsel. Omtrent samme vurdering har lederne i daginstitutionerne.

I gennemsnit vurderer medarbejderne, at 14 procent af børnene i deres gruppe giver anledning til bekymring om mistrivsel. Knap halvdelen heraf har ”klare tegn” på mistrivsel.

”Udviklingen går den helt gale vej. Det er stærkt bekymrende og virkelig hjerteskærende, for sådan skal børn ikke have det. Vi skal være i stand til, i daginstitutionerne, at hjælpe disse børn til større trivsel,” siger formand for Pædagogisk Sektor i FOA Kim Henriksen.

Netop det kan blive en udfordring, som forholdene er lige nu. I hvert fald peger 74 procent af medarbejderne på, at årsagen til, at flere børn mistrives, er, at der er for få voksne i daginstitutionen.

”Børns udvikling og trivsel de første år af deres liv har enorm betydning for, hvordan de klarer sig sidenhen i tilværelsen. Så nytter det jo ikke, hvis vi er for få til at drage omsorg for dem i daginstitutionerne, hvor de opholder sig en stor del af deres vågne timer,” siger Kim Henriksen.

Som nummer to årsag til et stigende antal børn i mistrivsel peger 73 procent af de ansatte på forældrenes pressede hverdag. Dernæst skyldes den stigende mistrivsel ifølge 72 procent, at for mange børn med store udfordringer søges integreret i dagtilbuddet.

”Tanken om, at de almindelige dagtilbud skal være mangfoldige og favne langt de fleste børn, er supersympatisk. Men det er en umulig opgave at løse, hvis ressourcerne til det ikke samtidigt følger med. Faktisk risikerer vi ligefrem til at bidrage til større mistrivsel blandt endnu flere børn,” siger Kim Henriksen.

31 procent af stuemedarbejderne oplever dagligt eller næsten dagligt børn med så store trivselsproblemer, at det er svært at få børnegruppen til at fungere.

”Vi svigter både de børn, der står i udsatte positioner og de øvrige børn i gruppen, som ikke får den opmærksomhed, de fortjener, hvis ikke vi sikrer flere voksne i vores daginstitutioner. Det foruroligende er, at vi allerede mangler pædagogisk personale, og vi kommer til at mangle endnu flere,” siger Kim Henriksen.

Han mener derfor, kommunerne skal forpligtes til at skaffe uddannelsespladser til de hundredvis af unge, der står i kø for at tage den godt tre år lange uddannelse til pædagogisk assistent. Samme uddannelse bør erfarne pædagogmedhjælpere få. Er de over 25 år og har mere end to års erfaring, kan de nemlig få merit for praksisdelen og tage uddannelsen på under et år. Dem findes der cirka 8.000 af på landsplan lige nu.

”Vi skal have flere ansatte i dagtilbuddene, men vi skal også sikre høj faglighed – at den ansatte ser selv spæde tegn på mistrivsel og ved, hvordan man støtter barnet og familien. Derfor skal så mange af de voksne som muligt have en pædagogisk uddannelse. Derfor benytte os af det store potentiale, der ligger i at uddanne flere pædagogiske assistenter,” siger Kim Henriksen.

Kilde: FOA via Ritzau

Del |

Relaterede nyheder