Anlægsarbejde på Sofiendalsvej og Letvadvej kender ikke slutdato

3 maj, 2023 | 13:30
Det anlægsarbejde, som der foregår på Sofiendalsvej og Letvadsvej, har nu ikke længere en anførelse på skiltene af, hvornår det slutter.
Foto: Ricardo Resende

Forventningerne om en snarlig afslutning på anlægsarbejdet på Letvadvej og Sofiendalsvej i Aalborg ser ud til at blive skuffet. Tidligere skulle cykelstierne og signalreguleringerne være færdig i april, men ifølge projektleder Laura Sand Pedersen er arbejdet blevet forsinket på grund af vinterlige udfordringer og et udvidet projekt.

Selvom forventningen nu er, at projektet vil være færdigt ultimo juni, håber man på at kunne ophæve ensretningen på Bygaden tidligere, da det påvirker bustrafikken og trafikken generelt. På de gule skilte, der indikerer anlægsarbejdet, er der imidlertid ikke længere en tidsangivelse for, hvornår arbejdet forventes at være færdigt.

Aalborg Kommune godkendte sidste år en ekspropriationsplan for at tilvejebringe ekstra plads til cykelstierne og signalreguleringerne. Der er stadig cykelstier og fortove, der skal anlægges op ad Sofiendalsvej, og en cykelsti ud af Bygaden mangler stadig, før der kan lægges slidlag på det hele. Derudover skal de to nye signalanlæg sættes i drift.

Projektlederen, Laura Sand Pedersen, udtaler: “Pt. mangler vi at anlægge cykelstier og fortove op ad Sofiendalsvej, der mangler cykelsti ud af Bygaden, og så skal der slidlag på det hele. Desuden skal de to nye signalanlæg sættes i drift.”

Anlægsprojektet er blevet gennemført for at forbedre forholdene for cyklister i området og sikre mere trafiksikre veje.

Del |

Kilde: Nordjyske
Relaterede nyheder