Aalborg Forsyning hæver varmeprisen med 14%

3 maj, 2023 | 09:53
Dyre kulindkøb, et ustabilt energimarked og mindre overskudsvarme fra Aalborg Portland er med til at presse Aalborg Forsyning. Derfor bliver den variable pris for fjernvarme nu sat op fra den 1. september 2023.
Billigere at tænde for radiatoren i Aalborg
Foto: Aalborg Forsyning

Den 1. september sætter Aalborg Forsyning prisen op for det variable varmeforbrug. Prisen stiger fra 0,684
kr./kWh inkl. moms til 0,8 kr./kWh inkl. moms. For den enkelte forbruger med et standardhus på 130 kvm. og
et forbrug på 18.100 kWh vil prisstigningen i gennemsnit give en meromkostning på 175 kr. inkl. moms om
måneden. Der er ingen prisstigning på de faste bidrag, så samlet set vil den totale varmepris stige med 14%.

”Vi er rigtig trætte af, at vi nu bliver nødt til at sætte varmeprisen op, og vi gør det kun, fordi vi ikke har andre
muligheder. Vi er nødt til at handle nu, og derfor udviser vi rettidig omhu og hæver priserne den 1. september
2023,” siger Per Clausen, bestyrelsesformand for Aalborg Forsyning.

Dyrt kul og faldende elpriser
Nordjyllandsværket producerer både varme til forbrugerne i Aalborg og el til markedet. Tidligere har Nordjyllandsværket været i stand til at generere en indtægt på elproduktion, som har holdt hånden under varmeprisen. Det så også ud til at skulle blive tilfældet sidste år, hvor prognoserne viste, at elpriserne ville være historisk
høje i hele 2022 og langt ind i 2023.
Derfor forventede Aalborg Forsyning, at Nordjyllandsværket skulle køre for fuld produktionskapacitet og gjorde
en stor indsats for at sikre de fornødne kulleverancer. Men kulmarkedet var hårdt ramt af stigende priser på
grund af Ruslands invasion af Ukraine og de efterfølgende sanktioner mod import af bl.a. kul fra Rusland.
”Vi fik købt det kul, som vi havde brug for, men helt uforudset kom der et nedbrud på Nordjyllandsværket, som
betød, at vi ingen produktion havde i fem måneder, mens elpriserne var tårnhøje. Derfor kom vi ikke til at tjene
det, som vi havde forventet,” forklarer Søren Gais Kjeldsen, administrerende direktør i Aalborg Forsyning.
Da Nordjyllandsværket begyndte at kunne producere igen sidst i oktober måned 2022, var elpriserne faldet, og
siden er de fortsat med at falde.

”Det vil sige, at da Nordjyllandsværket kom i gang igen, producerede det el og varme med noget meget dyrt
kul. Dertil viser prognoserne, at elpriserne vil fortsætte med at falde, så det tyder ikke på, at elproduktionen
bliver en god forretning for os igen lige foreløbigt. Alligevel bliver vi nødt til at fortsætte med at producere el,
for ellers kan vi ikke producere varme,” siger Søren Gais Kjeldsen.

Mindre overskudsvarme fra Aalborg Portland
Udover dyre kulindkøb og et ustabilt energimarked er varmeprisen i Aalborg også påvirket af, at Aalborg Portland ikke længere kan levere den samme mængde overskudsvarme til Aalborg Forsyning som tidligere.
Aalborg Portland har meddelt, at den fremtidige leverance af overskudsvarme er reduceret med cirka 45% i
forhold til det, der var indgået aftale om. Det betyder, at overskudsvarmen fra Aalborg Portland nu kun udgør
15% mod tidligere 28% af den samlede varmeproduktion.

”Den mængde varme, som vi ikke længere kan købe fra Aalborg Portland, bliver vi nu nødt til at producere på
Nordjyllandsværket, hvilket desværre er en dyrere løsning. Derfor påvirker det også varmeprisen i Aalborg negativt,” siger Søren Gais Kjeldsen.

Del |

Kilde: Aalborg Forsyning
Relaterede nyheder