Kommune indfører midlertidigt adgangsforbud nær havørne

9 marts, 2023 | 08:00
Morsø Kommune, har indført et midlertidigt adgangsforbud nær et havørnepar, der tilsyneladende har sat sig for at bygge rede og yngle på Mors. Havørne var tidligere udbredt i det meste af Danmark, men som ynglefugl forsvandt de i 1911, og siden da har der ikke været registreret nogen havørne på Mors.
Aaron Vansieleghem - Unsplash

Morsø Kommune har lavet et midlertidigt adgangsforbud nær en havørnerede på Mors. Forbuddet er blevet indført på baggrund af EU’s Fuglebeskyttelsesdirektiv, som kræver, at EU-landene beskytter og bevarer fugle, herunder deres levesteder og yngleområder.

Et ynglende havørnepar er et sjældent syn som kan tiltrække fugle-entusiaster, og der har ikke har været registreret nogen redebyggende havørne på øen i over 100 år.
Havørne er en af de største rovfugle i verden og er kendt for deres stærke næb og kløer, der gør dem i stand til at fange og dræbe større byttedyr, herunder fisk, pattedyr og andre fugle. Havørne er også kendt for deres lange, brede vinger, som kan strække sig op til 2,5 meter, og deres karakteristiske hvide hoveder og haler.

I Danmark var havørnen tidligere udbredt i hele landet, men på grund af jagt og ødelæggelse af levestederne var bestanden stærkt reduceret og forsvandt som ynglefugl i 1911. I dag er havørnen heldigvis ved at gøre comeback i Danmark og andre dele af Europa, takket være beskyttelsesforanstaltninger og bevarings-programmer.
Havørnen er en vigtig del af økosystemet og spiller en vigtig rolle i reguleringen af bestandene af fisk, pattedyr og andre dyr, som de fanger som bytte. Havørnen er også et symbol på vilde, uberørte naturområder og er derfor populær blandt både naturelskere og forskere, der studerer og overvåger bestandene.

I lyset af den stadig stigende trussel mod vilde dyr og deres levesteder har EU og dens medlemslande vedtaget forskellige love og direktiver for at beskytte og bevare
vilde dyr og deres miljø. EU’s Fuglebeskyttelsesdirektiv er en af disse love, der har til formål at beskytte alle fuglearter, og som kræver, at medlemslandene identificerer og beskytter fugleområder og deres levesteder.

Del |

Kilde: Tv2Nord
Relaterede nyheder

Mest læste nyheder

Seneste nyheder