Nordjyske lyver skriver Musikkens Hus

28 februar, 2023 | 18:16
Manipulation, grænseoverskridende adfærd og "Rocker-metoder" Læs indslaget nedenfor - der er taget 100% som citat fra Musikkens Hus
Foto: Musikkens Hus
Vigtig orientering❗️
Kære gæster, følgere, samarbejdspartnere og venner af huset
Som nogle af jer nok har bemærket, er der de seneste uger blevet skrevet en del om os i den lokale avis. Der er fremsat kritik af arbejdsmiljøet i Musikkens Hus og Aalborg Symfoniorkester fra en gruppe af tidligere medarbejdere, og det er naturligvis en kritik, som vi tager yderst alvorligt.
Vi har desværre vidst længe, at skriverierne var på vej, da vi løbende har fået et stort antal henvendelser fra bekymrede nuværende såvel som tidligere medarbejdere, der er blevet kontaktet privat af journalister fra avisen.
Siden avisen henvendte sig til os i Musikkens Hus og Aalborg Symfoniorkester for snart en måned siden har vi velvilligt svaret på alle spørgsmål, men nu er vi dog kommet til et punkt, hvor vi er nødt til at sige fra, da omfanget af artikler, spørgsmål og bekymrede medarbejdere for længst har nået et mætningspunkt.
Derfor ønsker vi som udgangspunkt ikke at medvirke i yderligere artikler, og vi vil gerne forklare hvorfor:
• Vi ønsker at passe på vores medarbejdere, som kontaktes privat direkte af journalisterne på grænseoverskridende måder og oplever at blive navngivet i artiklerne mod deres ønske.
• Vi oplever et stort antal fejl og falske påstande fra avisen og journalisterne, som vi har indgivet klager over til avisens ledelse såvel som til Pressenævnet. Senest fremsatte journalisterne en falsk påstand om mængden af medarbejdere, som har sagt op.
• Vi oplever, at vores svar på journalisternes flere end 40 spørgsmål bliver taget ud af konteksten og klippet til på en måde, der passer til journalisternes dagsorden fremfor at give læserne det fulde billede.
• Vi oplever, at journalisterne styrer efter en dagsorden, der er ensidig og fastlagt på forhånd, hvor målet er clicks på nordjyske.dk og mere trafik til hjemmesiden via bl.a. Facebook-opslag.
Som vi også giver udtryk for i artiklerne, er dette en kritik, der berører os dybt. Arbejdsmiljø og trivsel har altid været og vil altid være af højeste prioritet for os, og vi mener faktisk, at det er en afgørende forudsætning for, at vi kan levere gode oplevelser til vores fantastiske gæster.
Vi har indtil nu været af den overbevisning, at vores tilgængelighed og velvilje til at svare på flere end 40 spørgsmål ville blive mødt med respekt fra journalisternes side. At de ønskede at høre vores svar på deres spørgsmål. Vi tillod os at antage, at journalisterne havde en interesse i at skrive deres historier med et objektivt perspektiv. Vi kan nu konstatere, at dette desværre ikke er tilfældet.
Vi har adskillige gange oplevet, at vores svar er taget ud af en kontekst, at vores ”spalteplads” er reduceret til et minimum, at vores citater har været fejlagtigt gengivet, og at direkte falske påstande om Musikkens Hus har fundet vej til forsiden af avisen. Senest mandag den 27. februar, hvor avisen påstår at 20 ud af 47 medarbejdere har sagt op siden 1. januar 2021. Dette er forkert. Det rigtige svar er ni.
Ud over en meget ensidig og fejlbehæftet dækning har avisens journalister benyttet researchmetoder, som har påvirket hele organisationen negativt. Som nævnt har journalisterne blandt andet kontaktet nuværende og tidligere medarbejdere privat og på en måde, som er intimiderende og grænseoverskridende.
Derudover har henvendelserne fra journalisterne til Musikkens Hus nu nået et omfang, hvor vi har svært ved at følge med. Vi oplever at blive kontaktet på skæve tidspunkter – fx weekender – og vi oplever at blive presset af korte svarfrister. Alt sammen medvirkende til at vores øvrige opgaver over længere tid har været nedprioriteret for at komme journalisterne i møde på de præmisser, som de opstiller. Dette ønsker vi ikke længere at stå model til.
Vi ved, at beslutningen om at trække os fra artiklerne kan få den betydning, at det i fremtidige artikler vil blive beskrevet som, at Musikkens Hus ikke har svaret på henvendelser eller ikke har ønsket at medvirke. Vi mener dog, at vi med grundige besvarelser af journalisternes flere end 40 spørgsmål på nuværende tidspunkt har bidraget med det, vi kan, og vi mener derfor, at journalisterne bør kunne arbejde med de svar, vi allerede har givet dem.
Vi håber på jeres forståelse for, at vi nu må trække en streg i sandet og i stedet fokusere på at få arbejdsro til at skabe oplevelser i verdensklasse for jer som gæster huset.
Bedste hilsner
Musikkens Hus og Aalborg Symfoniorkester

Del |

Kilde: Musikkens Hus - Facebook opslag
Relateret Kulturpartner
Relaterede nyheder

Mest læste nyheder

Seneste nyheder