Aalborg Kommune: Sidste del af uafhængig undersøgelse om tidligere kostskole udgivet i dag

9 januar, 2023 | 11:00
I dag har advokat Niels Vase fra advokatfirmaet Hjulmandkaptain færdiggjort og udsendt den tredje og sidste del af den uafhængige undersøgelse, som Aalborg Kommune i oktober 2021 bestilte i forbindelse med en række klager om forhold på den daværende Gravenshoved Kostskole.
Foto: Billedarkiv

Aalborg Kommune har, siden klagerne blev modtaget, set med stor alvor på sagen og valgte på baggrund af klagerne at foretage en politianmeldelse til Syd- og Sønderjyllands Politi, ligesom det daværende Skoleudvalg og Familie- og Socialudvalg bestilte den uafhængig undersøgelse af forholdene på kostskolen.

Gravenshoved Kostskole eksisterede i 1964 – 1991 som et kostskoletilbud drevet af Nordjyllands Amt og Aalborg Kommune. Herefter blev kostskolen i perioden 1991 – 1993 drevet som en selvejende institution.

Undersøgelsen er faldet i tre dele, og det er den tredje og sidste del, som i dag er udgivet.

Advokatens undersøgelse konkluderer følgende:

  • Klagerne over vold, seksuelle krænkelser, tvangsfodring, nedværdigende behandling og den generelle afskæring af kommunikation med børnenes familier er generelt troværdige.
  • De beskrevne forhold udtrykker i de grovere tilfælde overtrædelser af straffeloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 og forbuddet mod legemlig afstraffelse i skolen.
  • Kommunens tilsyn med Gravenshoved Kostskole lever ikke op til nutidige standarder, men afviger ikke fra, hvad der var sædvanligt på den tid, hvor Gravenshoved Kostskole blev drevet.
  • Det er ikke dokumenteret, at der er kommet klager til repræsentanter for Aalborg Kommune af et sådan indhold og i en sådan grad, at det kan kritiseres, at kommunen ikke greb ind.
  • Det er ikke dokumenteret, at dokumenter på Gravenshoved Kostskole er blevet uberettiget bortskaffet i forbindelse med lukningen af skolen.

Undersøgelsens endelige rapport er tilgået Aalborg Kommune til morgen dags dato, og kommunen vil nu gennemgå den, ligesom den vil blive politisk behandlet.

– Konklusionen og elevernes udsagn gør naturligvis indtryk. De forhold, som bliver beskrevet, handler om oplevelser, som ikke er acceptable i en skole hverken dengang eller nu. Derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at behandle sagen med den samme alvor og grundighed som hidtil.

Undersøgelsen skal nu politisk behandles, og så forventer jeg, at vi får brug for en juridisk vurdering af, hvad konsekvenserne af undersøgelsen skal være, siger Rådmand for Børn og Unge Morten Thiessen.

Undersøgelsen vil blive politisk behandlet den 16. januar.

Fakta

Den uafhængige undersøgelse er faldet i tre dele, som bestod af:

  • Kommunens muligheder for at iværksætte støttemuligheder for de tidligere elever udover gældende lovgivning.
  • Forældelsesreglers betydning for sagen, de præcise juridiske ejerforhold omkring kostskolen samt det tilsyn, der blev ført med institutionen i perioden, uanset om dette blev ført af stat, amt eller kommune.
  • En undersøgelse af de udsagn, som tidligere elever og andre er kommet med om Gravenshoved Kostskole.

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder