Hjælp fra frivillige sikrer fremgang for kritisk truet kirkeugle

19 december, 2022 | 16:00
De kritisk truede kirkeugler har haft en fantastisk ynglesæson i Østhimmerland i år, hvor antallet af ynglepar er gået frem, og hvor hele 26 unger er kommet på vingerne. Målrettet lokal indsats hvor blandt andet frivillige fra Aalborg Zoo har deltaget, har båret frugt.
Billedarkiv

For 50-60 år siden var den en af de mest almindelige uglearter i Jylland med op mod tusindvis af par. Men i takt med, at særligt landbrugslandskabet har ændret sig, har kirkeuglen haft sværere og sværere ved at finde føde, hvilket har medført et drastisk fald i bestanden af kirkeugler.
I dag er kirkeuglen alvorligt truet og i overhængende fare for helt at uddø i Danmark. En opgørelse fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet viser, at man her i år kun har registreret 11 ynglepar i hele Jylland.

Men selvom det samlede antal er faretruende lavt, viser opgørelsen også, at man i Østhimmerland har oplevet en lokal fremgang i både antallet af ynglende kirkeuglepar og antallet af unger, der kom på vingerne i år. I alt er der registreret otte ynglepar i Østhimmerland, hvilket er to flere end sidste år. Samtidig har forskerne fra Aarhus Universitet kendskab til hele 26 udfløjne unger i år – dobbelt så mange som i 2020.

Den lokale fremgang er et direkte resultat af en målrettet lokal indsats, hvor blandt andet frivillige har hjulpet kirkeuglerne ved at fodre dem. Og det giver håb for fremtiden, lyder det fra Peter Sunde, professor i Faunaøkologi ved Aarhus Universitet.

– Det bekræfter, at den fodringsindsats, der har været meget målrettet, virker efter hensigten. Vi er dér, hvor vi har knækket nødden og kan se, at kirkeuglerne har en rigtig høj ynglesucces på de steder, hvor de bliver fodret. Nu skal vi bare holde fast i det – så skal der nok komme flere par, siger han.

Projekt Kirkeugle

Projekt Kirkeugle er en gruppe nedsat af Vildtforvaltningsrådet. Gruppens mål er at redde kirkeuglen fra at uddø i Danmark.
Gruppens medlemmer består af repræsentanter fra: Landbrug og Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening.

Derudover bidrager mange engagerede frivillige samt Aarhus Universitet og Aalborg Zoo.

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder