Aalborg Kommune på vej med ny varmeplan

30 november, 2022 | 06:00
Boligejere, foreninger og virksomheder, som ikke har fjernvarme eller varmepumpe, skal holde øje med E-boks den kommende måned. Inden nytår får de nemlig at vide, om de har mulighed for at blive koblet på fjernvarmenettet.
Foto: Aalborg Kommune

– Opvarmning af boligen er en vigtig post i den enkelte husholdning, men fjernvarmen spiller også en stor rolle i den grønne omstilling. Ikke mindst i forbindelse med udfasningen af olie og gas til opvarmning. De stigende energipriser og den generelle inflationen betyder, at vi i øjeblikket oplever en stor efterspørgsel på fjernvarme i Aalborg Kommune.

Sådan lyder det fra rådmand Per Clausen fra Klima og Miljø i Aalborg Kommune.

Varmeplanen er med til at realisere målet i Aalborg Kommunes klimaplan om, at alle individuelle olie- og gasfyr er udfaset senest i 2028. Det er samtidig et mål, at individuelle varmepumper er den primære opvarmningsform uden for fjernvarmeområderne. Det kan for eksempel være luft-til-vand eller jordvarme.

Mulighederne for fremtidig varmeforsyning

Aalborg Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af varmeplanen undersøgt, hvilke af i alt 21 områder, som har potentiale for at få fjernvarme.

Muligheden for fjernvarme i syv af områderne bliver endelig afklaret i 2023. Det drejer sig om Ajstrup, Hostrup, Vester Halne og Øster Hassing nord for Limfjorden samt Store Restrup, Nørre Kongerslev og Egense syd for fjorden. Udrulningen skal være afsluttet senest i 2028.

De resterende 14 områder forventes ikke at få tilbudt fjernvarme. Per Clausen forklarer:

– Der er simpelthen for få husstande, og så hænger det ikke sammen økonomisk. I stedet bliver borgerne i løbet af 2023 orienteret om alternative grønne opvarmningsformer samt energibesparelser og muligheder for tilskud.

Varmepumpe er det bedste alternativ

I områder uden mulighed for fjernvarme – for eksempel i landområder med spredt bebyggelse – er en individuel varmepumpe den bedste alternative mulighed. Men kommunen kan også være med til at understøtte etableringen af mindre, fælles forbrugerejede varmeforsyningsanlæg.

– Det er vigtigt, at vi som kommune også har fokus på de borgere, som ikke kan få fjernvarme. Vi ser løbende på nye udvidelser af fjernvarmenettet – for eksempel i forbindelse med nye byområder. Men der skal være et vist antal forbrugere, for at det hænger sammen økonomisk. Bor man i et lille bysamfund eller langt ude på landet, er fjernvarme altså ikke løsningen, siger Per Clausen.

Ud over at få besked om mulighederne for at skifte til anden varmeforsyning, orienterer Aalborg Kommune også boligejere, foreninger og virksomheder om tilskudsmuligheder og yderligere rådgivning.

Fakta

I Aalborg Kommune sker 84 procent af opvarmningen med fjernvarme. 2 procent er dækket af naturgas og 2 procent oliefyr, mens 12 procent er dækket af fastbrændselsfyr, elvarme og varmepumpe.

Baggrund for varmeplanen

Politikerne på Christiansborg indgik i sommeren 2022 en række aftaler om grøn strøm og varme samt udfasning af gas. Aftalerne bygger videre på Klimaloven fra 2020, som skal sikre, at Danmark reducerer CO2-udledningen med 70 procent i 2030 i forhold til 1990 og bliver klimaneutral senest i 2050. Udfasningen af olie og gas er blandt de afgørende delmål i klimaloven.

Landets kommuner er blevet bedt om i 2022 at lave varmeplaner for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er forsynet med gas. Ifølge én af delaftalerne skal Danmark nemlig senest i 2030 være 100 % forsynet med grøn gas, og der skal ikke anvendes gas til opvarmning af danske husstande fra 2035.

Se varmeplanen for Aalborg Kommune

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder