Så er Aalborg Kommune klar med ambitiøs klimaplan

24 november, 2022 | 08:00
Kommunerne er en vigtig drivkraft bag Danmarks grønne omstilling. Derfor er klimaet for alvor kommet på dagsordenen på landets rådhuse. Aalborg Kommune er ingen undtagelse og har netop fået godkendt en ambitiøs klimaplan.
Foto: Klima og Miljø Aalborg Kommune

Aalborg Kommune er nu klar med en ambitiøs klimaplan, som er godkendt af det globale netværk af klimaambitiøse byer C40 samt Danmarks grønne tænketank CONCITO. 95 af landets kommuner er i fuld gang med at udarbejde lokale klimahandlingsplaner for, hvordan de vil nedbringe CO2-udledningen og tilpasse sig klimaforandringerne.

– Som kommune har vi en vigtig opgave i forhold til den grønne omstilling. Vi kan selv træffe mange beslutninger og udføre konkrete handlinger til fordel for klimaet. Men det brede samarbejde er altafgørende for, at vi kan indfri de fælles klimamål, siger rådmand Per Clausen fra Klima og Miljø.

– Aalborg Kommune udvikler sig sammen med lokalsamfundet. Vi har derfor været i dialog med borgere, landbrug, virksomheder og forsyningsselskaber om klimaplanens indhold. For kun ved at gå sammen kan vi gøre en mærkbar indsats i forhold til de områder, som påvirker klimaet mest. Det drejer sig om energiforsyning, transport, landbrug og natur, industri, byudvikling, byggeri og anlægsprojekter samt kommunen som virksomhed, fortæller Per Clausen.

En grøn forskel for fremtiden

Ifølge rådmanden handler klimaplanen om at gøre en grøn forskel for de kommende generationer. Det skal blandt andet ske via lokale anlæg med vedvarende energi fra sol og vind; ved at samarbejde med landbruget om at udtage kulstofrig lavbundsjord; samt ved at indfange CO2 i samarbejde med affaldsfællesskabet Nordværk og cementproducenten Aalborg Portland. Samtidig har kommunen en plan for, hvordan den vil tilpasse sig fremtidens klimaforandringer med håndtering af stigende nedbørsmængder og risiko for tørke.

Per Clausen ser frem til arbejdet med at følge op på de konkrete handlinger fra klimaplanen. Han siger:

– Planen er med til at sætte rammen for de politiske prioriteringer i de kommende år. Ved de seneste budgetforhandlinger blev der sat et klart grønt aftryk på budgettet for 2023-2026. Nu fortsætter vi samarbejdet med borgere og erhvervsliv for at nå i mål med den grønne omstilling. Det sker blandt andet ved at indgå klimapartnerskaber med virksomheder og landbrug.

Fakta

DK2020 er et klimapartnerskab mellem Kommunernes Landsforening (KL), regionerne og Realdania. Her kan kommuner få rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimahandlingsplaner.

Aalborg Byråd godkendte kommunens klimaplan i august 2022. Efterfølgende er planen blevet godkendt af det globale netværk af klimaambitiøse byer C40 samt Danmarks grønne tænketank CONCITO.

Se pixiudgaven af klimaplanen for Aalborg Kommune

Del |

Relaterede nyheder

Mest læste nyheder

Seneste nyheder