Skandalen fortsætter – Forsinket igen og 1,4 mia kr. dyrere

19 september, 2022 | 15:55
Da man begyndte at bygge Nyt Universitetshospital i 2013 var planen, at det skulle stå færdiggjort 2020. Nu står hospitalet først færdig i 2026.
Region Nordjylland, hospital, universitetshospital
Foto: Region Nordjylland

Efter en massiv gennemgang af projektet blev tidsplanen for Nyt Universitetshospital fremlagt. Den rykker færdiggørelsen af projektet frem til 2026 – en yderligere forsinkelse på 2 år.

De økonomiske konsekvenser er også til at tage og føle på. Forsinkelsen medfører, at budgettet for byggeriet vil blive overskredet med 1,37 milliarder kr. i alt.

Ny projektdirektør med nye øjne

Projektdirektøren, Martin Kjær, trådte til for 5 måneder siden, og ser alvorligt på de mange udfordringer, der hænger sammen med byggeriet:

“Det er relativt nemt som ny direktør at finde alt det, der er gået galt og være bagklog. Det er dog noget sværere at finde løsningerne og implementere dem, når byggeriet er så fremskredent, som det er. Jeg er blevet overrasket over omfanget af udfordringerne, og derfor har jeg også bedt direktionen om, at der kom andre øjne udefra på det resultat, som jeg kom frem til. Det er sket og nu skal der fokuseres 100 procent på løsninger og fremdrift,” siger projektdirektør Martin Kjær og fortsætter:

“Rent styringsmæssigt har der været uhensigtsmæssige grænseflader i forhold til bl.a. økonomi, risiko – og tidsstyring imellem projektets parter inkl. regionen selv, og derfor er en del faldet ned imellem stolene. Det er der ryddet op i nu, og vi har fået en ny struktur og et godt fundament, så vi kan komme godt videre,” siger Martin Kjær til Region Nordjylland.

En stor opgave

Ved gennemgangen af projektet blev der flere steder konstateret mangelfuld kvalitet, fejl og mangler – bl.a. har vandinstallationen stået under vand, hvilket har forårsaget rust og tæring i de rørprøver, der er udtaget.

Det fulde omfang er ved at afdækket. Der er blevet hyret eksterne rådgivere fra bl.a. FORCE Technology til at se på problemstillingerne med byggeprojektets entreprenører og rådgivere.

Ydermere har det vist sig, at indarbejdelsen af bygherreleverancer i projektet er mangelfuld, og her ligger også et stort arbejde, som der nu er taget hånd om.

Regionsformand, Mads Duedahl, dybt rystet

“Jeg er dybt rystet. Da jeg tiltrådte som ny regionsrådsformand, krævede jeg at få alt på bordet, og det har vi nu fået. Det er nødvendigt, at vi har fået alt endevendt, for så kan vi komme videre, og det er mit fokus,” siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

Ny tilgang med nye løsninger

Der er lavet nye tiltag i håbet om at få projektet på rette kurs igen.

Der er lavet en detaljeret tidsplan, som projektet kan styres efter. Eksterne specialister bestående af kolleger fra Region Midtjylland – med erfaring fra bl.a. DNU Skejby og DNV Gødstrup er blevet hevet ind i projektet.

Styringsmodellen er opdateret, der sker opfølgning på kontrakter med entreprenører og rådgivere. Der er også oprettet task forces, der følger op i flere af de spor, som er iværksat, og en grundig kvalitetssikring af byggeriet vil også ske.

Der er oprettet et advisory board med de eksterne øjne, der har gennemgået projektet sideløbende med projektdirektør Martin Kjær.

“Jeg ser vores ståsted lige nu som en ny start. En ny start, der skal bringe byggeriet godt i mål. De økonomiske konsekvenser skal vi have en alvorlig snak med Sundhedsministeriet om. Vi har i længere tid haft et ønske om, at ministeriet giver os låneadgang,” siger Mads Duedahl til Region Nordjylland.

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder