Derfor er pædagogmangel et kæmpe problem

15 september, 2022 | 19:00
Manglen på pædagoger gør det vanskeligt at finde uddannet personale til landets vuggestuer og børnehaver. Det er blot et af de problemer, der ses ved det faldende ansøgerantal på de danske pædagoguddannelser.
Foto: Billedarkiv

Landets daginstitutioner kæmper med at finde uddannede pædagoger til at udfylde de ledige stillinger.

Indenfor det seneste år har hele 43 procent af institutionslederne været nødsaget til at opgive at ansætte en pædagog i en ledig stilling. Ikke-uddannet personale har måttet træde i pædagogernes sted ifølge en undersøgelse fra BUPL.

I samme undersøgelse ses det, at der er få uddannede pædagoger på de enkelte stuer. Hver fjerde pædagog svarer, at de er den eneste med en pædagoguddannelse, som arbejder på deres stue.

Derudover pointerer syv procent af lederne, at der ikke er en fast pædagog tilknyttet til en eller flere stuer i deres institution.

Udfordrer fagligheden

At det ikke er muligt at ansætte pædagoger i de stillinger, som er tiltænkt dem, er et kæmpe problem ifølge formand i BUPL Elisa Rimpler.

Hun mener, at det udfordrer fagligheden og har store konsekvenser for, den faglige kvalitet, som institutionerne kan levere. Formanden udtaler følgende:

“Uddannede pædagoger har de redskaber, der skal til for at skabe de rette betingelser for børns trivsel og udvikling. Derfor er det et problem, når det ansvar i for høj grad overlades til andre, der ikke har en pædagogisk uddannelse.”

Ekstra pres på pædagogerne

Samtidig mener hun, at det giver et yderligere pres på pædagogerne, da der er en række opgaver i institutionen, som kun de kan varetage. Det gælder eksempelvis kontakt med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og socialrådgivere. Derudover får pædagogerne til opgave at instruere de ufaglærte. Disse opgaver gør, at pædagogerne tilbringer alt for lang tid væk fra børnene.

Formanden pointerer, at dette vil gøre, at institutionerne bliver en svingdør, hvor børnene møder mange forskellige medarbejdere. Dette giver utryghed og besværliggør en kontinuerlig og tidlig indsats.

Med disse problematikker in mente opfordrer formanden en kommende regering til at tage hånd om udfordringerne, hvilket forhåbentlig vil give flere lysten til at uddanne sig til pædagoger. 

Del |

Kilde: DR

Mest læste nyheder

Seneste nyheder