CEPOS har regnet på upopulært kommunepotentiale

9 september, 2022 | 11:00
17.304 kroner årligt. CEPOS har regnet på tallene og denne gang i den upopulære ende. Kommunepotentiale for 2021 viser, at borgerne i Aalborg ville have udsigt til en klækkelig besparelse, hvis kommunen blev drevet mere effektivt.
CEPOS har regnet på upopulært kommunepotentiale
Foto: Billedarkiv

Danmarks 98 kommuner kunne tilsammen have frigjort omkring 34 milliarder kroner – svarende til ca. 9 procent af de samlede nettodriftsudgifter – hvis de havde formået at prioritere og anvende ressourcerne ligesom den mest udgiftseffektive kommune, som igen i 2021 var Vejle. Det viser beregningen af kommunepotentiale, som sammenholder hver kommunes faktiske udgifter med udgiftsbehovet, givet kommunens befolkningssammensætning – f.eks. antallet af skolebørn, plejekrævende ældre, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere og mange andre parametre.

”Når borgmestre mangler penge i deres budget, så er den foretrukne forklaring, at de ikke har fået penge nok i tilskud og udligning fra Christiansborg. I stedet bør de rette blikket mod mere veldrevne og udgiftseffektive kommuner. Der er masser af inspiration at hente,” siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

Kommunepotentialet udtrykker, hvor meget borgerne i en given kommune kunne spare årligt, hvis deres kommune blev indrettet som den mest udgiftseffektive kommune.

17.304 kroner i Aalborg

Ifølge CEPOS’ udregninger kunne en LO-familie (arbejderfamilie med to børn) gennemsnitligt spare 17.304 kroner på årlig basis, hvis Aalborg Kommune blev drevet lige så udgiftseffektivt som Vejle, der var den mest udgiftseffektive kommune i undersøgelsen. Det står dog ikke værst til her i norden – Albertslund er i 2021 den mindst udgiftseffektive kommune, hvor borgerne kunne slippe godt 41.000 kr. billigere i skat om året.

Se hele listen over landets kommuner nedenfor

(Kilde: CEPOS)

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder