Aalborg kan få del i millioner til bynær natur

7 september, 2022 | 06:00
Nordea-fonden øremærker 50 millioner kroner til projekter, der får bynaturen til at gro og fællesskaberne til at vokse. Særligt urbane miljøer er i fokus, og det bringer landets fjerdestørste by i spil.
Aalborg kan få del i millioner til bynær natur
Foto: Nordea-Fonden

Bynatur er i stigende grad efterspurgt blandt byernes beboere, som vil have grønne åndehuller tæt på, hvor de bor. Det gælder ikke mindst i Aalborg, der med 119.000 indbyggere er landets fjerdestørste by. En stor del er unge og aktive, og deres idéer til at skabe fællesskaber og grønne og blå åndehuller er i særlig grad efterspurgte. I dag lancerer Nordea-fonden puljen ‘Her gror vi’ på 50 millioner kroner øremærket til borgerdrevne initiativer, der flytter naturen ind i byerne.

‘Her gror vi’-puljen

Med puljen støtter fonden projekter, som aktiverer og etablerer aktivitetsoaser og samlingssteder i byerne. Det kan f.eks. være byhaver, vandlegepladser og lommeparker; mellem boligblokkene, i parken eller ved gadekæret.

Det afgørende er, at projekterne bidrager til at få bynaturen til at gro og fællesskaberne til at vokse.
“Vi er en efterspørgselsdrevet fond, der lytter til tendenserne i tiden. Og et af de signaler vi har oplevet tydeligst og med stigende styrke er ønsket om at have naturen lige uden for døren, selv når man bor byen. Vi vil gerne understøtte etableringen af blå og grønne samlingssteder, som kan løfte fællesskabet,” siger Henrik Lehmann Andersen, adm. direktør i Nordea-fonden.

For at understøtte engagementet inviterer Nordea-fonden til åbent dialogmøde i Aalborg 11. oktober for at give konkret og personlig sparring på projektidéer.

Bæredygtighed og lokal opbakning

Nordea-fonden vil med ‘Her gror vi’ især bidrage til at bringe mere natur ind i byerne og skabe flere nære naturoplevelser. Men puljen har også en tydelig bæredygtig dagsorden, hvor projekter med fokus på miljømæssig og social bæredygtighed vil blive prioriteret.

Det kan f.eks. være projekter med fokus på at øge tilgængeligheden for flere eller projekter med afsæt i anvendelse af bæredygtige materialer.

“Vi kan alle bidrage til at gøre en forskel til gavn for miljø og klima. Derfor beder vi alle ansøgere forholde sig konkret og særskilt til, hvordan deres projekt bidrager til øget bæredygtighed og biodiversitet og mindre klimapåvirkning,” siger Henrik Lehmann Andersen.

Fonden vil også prioritere projekter, der tager afsæt i foreningsliv og frivillighed, øger engagementet blandt byens borgere og har sikret sig bred lokal opbakning i form af f.eks. lokale samarbejder, brugerinddragelse og støtteerklæringer.

For at hjælpe ansøgere godt på vej inviterer Nordea-fonden til gratis webinarer, der giver gode råd til ansøgningen samt inspiration til både bæredygtighed og projektorganisering.

Fakta om Nordea-fondens Her gror vi-pulje

• Puljen kan søges fra 7. september 2022 med to ansøgningsfrister: 16. november 2022 og 22. februar 2023. Ansøgerne får svar i hhv. marts og juni 2023.
• Puljen er på 50 mio. kr. Der kan søges fra 200.000 kr. til 1 mio. kr. pr. projekt.
• Der kan søges om støtte til almennyttige projekter, som styrker det gode liv i byen og muligheden for at mødes udenfor i nære, grønne og blå fællesskaber. Både aktiviteter og faciliteter støttes.
• Alle almennyttige organisationer kan søge puljen. Dvs. foreninger samt selvejende- og offentlige institutioner. Fonden støtter ikke enkeltpersoners individuelle projekter eller private erhvervsvirksomheder.
• Egentlige bysamfund med mere end 200 indbyggere kan søge; herunder også forstæder, bydele og storbykvarterer.
Dialogmøde 11. oktober: Aalborg: Fjordhuset i Vestre Fjordpark, Skydebanevej 14, 9000 Aalborg

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder