Kulturministeren vil have kønnene på kunstnerne kortlagt

3 september, 2022 | 10:00
Kønnene på kunstnerne bag de værker, der er blevet indkøbt i perioden 2017-2021 på alle landets statslige og statsanerkendte museer skal nu kortlægges. 
Billede af Alexandr Ivanov fra Pixabay

Kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen, har besluttet at igangsætte initiativ, der skal sætte fokus på kønsbalancen på alle landets statslige og statsanerkendte kunstmuseers indkøb og være med til at skubbe ligestillingen i en positiv retning.

Det skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Ligestilling kommer ikke af sig selv

“Ligestilling kommer ikke af sig selv. Det er ikke nok at være dygtig og arbejde hårdt. Når vi ser på udstillinger af kunst på landets museer, er der lang vej, og det er vi nødt til at forholde os til fra politisk hold. Den manglende ligestilling er så indgroet, at man nogle steder ikke er klar over, at den er der. Derfor skal vi have forholdene bedre frem i lyset og på en systematisk måde, hvor vi også kan følge udviklingen. For jeg tror på, at det, at man systematisk har fokus på ligestillingen på et så skævt område, i sig selv kan være med til at skubbe tingene i den rigtige retning. Derfor har jeg både bedt Slots- og Kulturstyrelsen undersøge de statslige og statsanerkendte museers indkøb, og hvordan man på forskningsområdet kan fremme den kønslige balance. Det kan skabe grobund for den forandring, der er helt nødvendig.” Siger kulturministeren.

Undersøgelse af hvordan man kan fremme diversitet på forskningsområdet under Kulturministeriet

Resultaterne af den første undersøgelse forventes at foreligge i december 2022. Undersøgelsen vil fremover blive fulgt op med årlige spørgeskemaundersøgelser. Resultaterne af undersøgelserne vil blive offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Første gang i december 2022. I de følgende år i årets første kvartal.

Kulturministeriets Forskningsudvalg vil desuden i løbet af efteråret 2022 igangsætte et strategiarbejde, som skal fremme den kønslige balance på forskningsområdet under Kulturministeriet. Udvalget vil bl.a. inden næste opslag af Kulturministeriets Forskningspulje i 2023 undersøge, hvordan man kan minimere eventuelle bias i vurderingen af ansøgningerne og bl.a. øge diversiteten gennem puljens opslag og opsøgende arbejde. 

Del |

Kilde: KULTURMINISTERIET Nybrogade 2 1203 København K

Mest læste nyheder

Seneste nyheder