Debat – Er Aalborgs identitet under udvikling eller afvikling?

30 august, 2022 | 14:30
I 2018 vedtog Aalborgs byråd Liv i Centrum-strategien med fokus på mere by- og bokvalitet, mere liv i byens rum, mere natur i byen og dens forskellige bykvarterer samt bæredygtig mobilitet. Men hvordan går det med implementeringen af strategien?
John F. Kennedys Plads
Foto: MinByAalborg

Mens man borer, hakker og fræser i Aalborgs veje og gader for at gøre plads til de nye plusbusser, ændres byens udseende langsomt.

Særligt kan dette ses ved John F. Kennedys plads, hvor den nye holdeplads for busser er under opførelse.

For mange ses det nye byggeri som en forbedring for buslogistikken i Aalborg, mens det for andre ses som en forsømmelse af byrummets udseende.

Vi spørger flere forskellige om deres holdning til det de ser lige nu på John F. Kennedys Plads. Jesper Sørensen, som lige er kommet ud af banegården, er særdeles klar i sin holdning.

“Det er virkeligt beskæmmende for byen. Tænk at sådan en betonpressenning skal hænge der og er det første man møder, når man træder ud ad banegården.” Han påpeger, at det ikke blot er John F. Kennedys plads, hvor de nye byggeprojekter rammer ved siden af:

“I øjeblikket er det jo nærmest som om hele byen er i gang med at blive renoveret. Jeg synes altså vi bliver nødt til at stille krav til, hvordan vores by ser ud. Det er ikke kun et spørgsmål om udseende, det handler også om man har lyst til at være der.”

Foto: MinByAalborg

Aalborgenserne er blevet frarøvet et byrum

Da vi får Eva Thomsen fra Arden i tale ved holdepladsen, har hun også indvendinger mod udviklingen på John F. Kennedys plads.

“Det plejede at være en grøn oase, hvor man gerne ville opholde sig. Her plejede at være træer, buske og bænke, nu er det bare et trafikknudepunkt. Aalborgenserne og byens besøgende er blevet frarøvet et dejligt byrum.”

Også de mange udsatte, der plejede at opholde sig på pladsen, er Eva bekymret for:

“De plejede at kunne opholde sig her. Nu har de så måtte finde et andet sted at være. Man fordriver folk med sådanne projekter, særligt de sårbare. Man må håbe kommunen har tænkt på, hvor de så skal være.”

Der er også personlige historier bag pladsen, der gør det nye byggeris udseende til et følsomt emne blandt Aalborgs borgere.

“Det futuristiske design svarer ikke til de historiske omgivelser, og det er efter min mening med til at gøre byen ahistorisk. Det er her mine børn har nogle af deres første minder om julen fra. Det store juletræ, der blev stillet op om julen, og de mange lys er stadig noget de husker. Jeg håber, at når pladsen er færdig, at den kan være med til at skabe nye minder for andre, og ikke bare fungere som et stoppested” afslutter Eva.

MinByAalborg vil i de kommende uger følge op på byrådets Liv i Centrum-strategi ved at gå i dybden med dens indvirkning på Aalborg by og dens borgere.

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder