Kvindetræf i Nørresundby er en succes

26 august, 2022 | 08:00
"Til kvindetræf tør man dele sin smerte". Sådan lyder det fra en af de 20 kvinder, som har benyttet det åbne, anonyme tilbud i tilbuddets første år.
Foto: Kvisten. Fra venstre: Jette Fjeldgaard, Eva K. Jensen og Gitte Syvsten.

Kvindetræf i Nørresundby for voksne kvinder med senfølger efter seksuelle overgreb rundede i juni 2022 sit første år, og 20 kvinder har benyttet det åbne og anonyme tilbud.

Kvistens kvindetræf i Nørresundby er parat til at byde velkommen til endnu flere kvinder i efteråret.

”Jeg føler mig ydmyg og taknemlig over, at der er et sted, hvor jeg rummes så smukt med en inderlighed, som rører mig dybt i hjertet.” (Inge Marie 62)

Det er rørende udsagn fra en af de cirka 20 kvinder i alderen 22-80 år, der siden premieren i juni 2021 er mødt op til Kvistens Kvindetræf. Og det er et udsagn, der bekræfter, at kvindetræffet opfylder sin mission. Det viser det næste udsagn også:

“Til kvindetræf tør man dele sin smerte” (Randi, 46)

Kvistens kvindetræf skal være et trygt, rart og åbent sted, hvor kvinderne kan komme anonymt og uforpligtende og møde ligesindede. Det er gratis at deltage, og der er ingen krav om, at man skal fortælle, hvad man har været udsat for. Man siger kun det, man selv har lyst til. Men for nogle af kvinderne er deltagerne i kvindetræffet de allerførste, de nogensinde har fortalt, at de har været udsat for overgreb. Det kan være en kæmpe lettelse omsider at lufte den hemmelighed, de har båret på i årevis, ja årtier for nogles vedkommende.

At være i stue med sin egen historie

“I Kvisten mødes jeg af forståelse og en omsorg, jeg ikke møder andre steder” (Jonna, 42)

Eva K. Jensen er den ene af tre frivillige tovholdere for kvindetræffet i Nørresundby. Hun har selv været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og har gået i behandling i Kvisten. Hun fortæller om sit møde med kvinderne:

“Kvinderne viser en stor omsorg for hinanden, og det er også en stor oplevelse for mig at være sammen med ligesindede og – ikke mindst – iagttage den forandring, der sker med de kvinder, der vælger at komme flere gange. Nogle starter med slet ikke at sige noget som helst og være meget angste de første gange, til at de langsomt åbner op og selv byder ind i snakken. Det giver mig simpelthen gåsehud at være vidne til! Det er fantastisk at se de kvinder, der aldrig har været i behandling eller talt om det før, hvordan de begynder at kunne være i stue med deres egen historie, når de er sammen med ligesindede, der forstår konsekvenserne af overgreb.”

Inspiration fra mandetræf

Kvindetræffet bygger på idé og erfaringer fra Kvistens første mandetræf, der startede i januar 2019, og som siden har udviklet sig til kvindetræf i fem byer, mandetræf i to byer og et online mandetræf. Til alle træf er der en tovholder, som selv har erfaringer med senfølger efter overgreb, og som oftest er tidligere bruger af Kvistens tilbud.

Desuden er der tilknyttet en frivillig psykoterapeut fra Kvisten, som bidrager med faglig indsigt til at støtte træffet og samtalerne. Kvisten åbner nye træf, efterhånden som brugere med egne erfaringer har overskud og lyst til at træde ind i rollen som tovholder.

Udover Eva K. Jensen er psykoterapeuter og frivillige i Kvisten, Jette Fjeldgaard og Gitte Syvsten, også med som tovholdere for kvindetræffet i Nørresundby. Kvindetræffet må ikke forveksles med terapi, men det kan være et godt sted at tage temperaturen på, om man ønsker behandling. Man kan også deltage for at skabe netværk og for at mødes med ligestillede. Man møder bare op, og tilmelding er unødvendig.

Der er kvindetræf på onsdage kl. 16.30-18.30 i ulige uger. Det foregår hver gang i Kvistens lokaler i Galstersgade 3,1., Nørresundby, 9400 Aalborg.

Hvad er senfølger efter seksuelle overgreb?

’Senfølger’ er et samlende begreb for de komplekse sociale, mentale, psykiske og fysiske vanskeligheder og lidelser, som opstår hos 60-80 procent af alle, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndom og ungdom. Senfølgerne opstår, når de traumatiske oplevelser presser sig frem i bevidstheden, efter man i mange år har forsøgt at fortrænge og bagatellisere overgrebene.

Del |

Virksomheder relateret til denne nyhed

Mest læste nyheder

Seneste nyheder