Aalborg har fået del i 283 mio. fra Lokalforeningspuljerne

16 august, 2022 | 16:00
Ikke mindre end 283 millioner kroner er der i perioden 2018-2021 blevet uddelt fra Lokalforeningspuljerne til landets foreninger. I Nordjylland er der uddelt 1528 godkendte bevillinger.
Aalborg har fået del i 283 mio. fra Lokalforeningspuljerne
Foto: Danmarks Idrætsforbund

Rigtigt mange foreninger fra hele Danmark har de seneste fire år fået en vigtig håndsrækning via lokalforeningspuljerne. I de første fire år med lokalforeningspuljerne er der blevet godkendt og udbetalt i alt 12.183 bevilliger. Samlet er der søgt for 705 millioner kroner. Heraf er der godkendt og udbetalt bevillinger for 283 millioner kroner. I Aalborg er der uddelt bevillinger svarende til mellem 46-60 kroner per indbygger.

”Foreningslivet er helt centralt for lokalsamfundene i Danmark. Jeg er virkelig glad for, at lokalforeningspuljerne har været med til at skabe aktivitet og glæde rundt om i hele landet,” siger skatteminister Jeppe Bruus (S).

Et bredt politisk flertal på Christiansborg besluttede i efteråret 2017 at oprette disse puljer for at understøtte det lokale foreningsliv – eksempelvis idrætsforeninger, spejdere og andre almennyttige foreninger. Foreningslivets hovedorganisationer har siden fordelt midlerne på baggrund af ansøgninger. Midlerne er blandt andet gået til indkøb af rekvisitter, etablering af faciliteter, rekruttering af medlemmer, afvikling af events og afholdelse af sociale arrangementer

Puljen gør gavn i hele landet

Der er udbetalt støtte til foreninger i samtlige danske kommuner, og der er brugt meget få midler på administration. Lokalforeningspuljerne betyder, at der med kort varsel kan støttes op om foreningernes gode idéer og deres ønsker om at skabe aktivitet i lokalsamfundene.

Hans Natorp, formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF):

”Jeg vil gerne takke partierne bag aftalen for at have skabt nogle puljer, hvor tusindvis af foreninger på en enkel og ubureaukratisk måde kan søge midler. Det gør foreninger i stand til at skabe aktivet og realisere deres drømme. Foreningerne er utrolig vigtige for sammenhængskraften i alle Danmarks lokalsamfund, og midlerne fra lokalforeningspuljerne gør en kæmpe positiv forskel for både foreningerne og lokalsamfundene i hele landet.”

Fakta om lokalforeningspuljerne

Sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, SF og Radikale Venstre står Socialdemokratiet bag den politiske aftale om at oprette lokalforeningspuljer på i alt 72 millioner kroner årligt, som foreningslivets forskellige hovedorganisationer skal uddele til deres lokalforeninger. Den politiske aftale skal evalueres i løbet af 2022.

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder