Forløbstiderne for kræftpakker skal nedbringes

29 oktober, 2021 | 16:23

Hospitalerne i Region Nordjylland har iværksat en række tiltag for at nedbringe forløbstiderne for kræftpakkerne.

Fra 1. til 2. kvartal er der sket et fald i andelen af kræftpakkerne, der overholder standardforløbstiderne, og andelen er nu på 74 procent. Derfor er der i løbet af sommeren iværksat en række tiltag med henblik på, at flere patienter kommer igennem kræftpakkerne inden for standardforløbstiden.

– Vi tager situationen meget alvorligt, for patienterne skal have det bedste og mest effektive forløb. Da vi kunne se, at færre patienter kom igennem til standardforløbstiden bad vi hospitalerne handle, og de har nu udarbejdet og igangsat konkrete handleplaner. Så jeg håber, at vi i senere på året vil se, at vi for en større andel af patienterne overholder standardforløbstiderne, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Hospitalerne har fokus på at analysere og lære af de kræftpakkeforløb, hvor standardforløbstiden har været overskredet. Der er derfor nu øget fokus på bedre udnyttelse af kapaciteten, optimering af samarbejde på tværs af hospitaler i og uden for regionen, samt at forbedre planlægningen af komplicerede forløb.

– Henover efteråret vil vi have særligt fokus på at følge målopfyldelsen på kræftområdet, så vi sikrer, at de initiativer, vi har iværksat, har den ønskede effekt, siger Ulla Astman.

Del |

Af laura

Mest læste nyheder

Seneste nyheder