Nyt center skal hjælpe sårbare patienter og patienter med anden etnicitet gennem sundhedssystemet

10 oktober, 2017 | 15:46

11. oktober er der officiel markering af åbningen af ”Kompetencecenter for sårbare patienter og patienter med anden etnisk baggrund”.

Centeret aftalt i sidste års budgetaftale

Der er grupper af patienter, som på grund af komplekse og sammensatte helbredsproblemer har brug for en øget hjælp til koordinering af deres forløb, end den der tilbydes på en normal hospitalsafdeling. Det gælder både borgere med etnisk dansk baggrund og borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Derfor besluttede Regionsrådet i Budget 2017 at sætte 1,5 mio. kr. af til etableringen af ”Kompetencecenter for sårbare patienter og patienter med anden etnisk baggrund”. Og i det netop vedtagne Budget 2018 er der afsat yderligere 0,5 mio. kr. til tolkeudgifter.

Efter et års planlægning er det nye center nu flyvefærdigt. Det bliver forankret under Klinik Akut på Aalborg Universitetshospital, men den fysiske placering bliver på Rehabiliteringscenter for Flygtninge på Badehusvej 1 i Aalborg.

– Der vil ikke blive tale om egentlig behandling på centeret. Her vil fokus være på at hjælpe patienten med at koordinere dennes udrednings- og behandlingsforløb. Undersøgelser og behandlinger kommer til at foregå på hospitalet, forklarer Nils Lauge Johannesen, klinikchef i Klinik Akut, Aalborg Universitetshospital.

Trækker på eksisterende kompetencer

Centeret vil være bemandet med en læge i socialmedicin, en sygeplejerske, en socialrådgiver og en sekretær.

– Socialmedicinere arbejder i forvejen ofte med patientgruppen i forbindelse med eksempelvis jobafklaring og rehabilitering, og de er vant til at arbejde med tværgående muligheder. Og da vi må forvente, at en stor del af patientgruppen har indvandrerbaggrund, så var det naturligt at placere centeret i rehabiliteringscenteret og trække på deres ekspertise, fortæller Nils Lauge Johannesen.

Men som centerets navn indikerer, så er det tiltænkt både at kunne hjælpe etniske danskere og patienter af anden etnisk baggrund.

– Det vil oftest dreje sig om, at patienten ikke er lykkedes med at færdiggøre et undersøgelsesforløb på hospitalet eller aldrig er mødt frem til et forløb i ambulatoriet. Den type patienter kan have gavn af et koordineret forløb, og dertil kommer at der i mange situationer, foruden behov for et relevant udredningsforløb, også er behov for yderligere fokus på familieproblematikker eller kulturelle forhold, forklarer Nils Lauge Johannesen.

Officiel markering af åbningen

Den officielle markering af åbningen af Kompetencecenter for sårbare patienter og patienter med anden etnisk baggrund kommer til at foregå onsdag 11. oktober kl. 16-17 på Rehabiliteringscenter for Flygtninge, Badehusvej 1, 9000 Aalborg.

Åbningstalen vil blive holdt af 2. næstformand i Regionsrådet, Ninni Lodahl Gjessing.

Del |

Af laura

Mest læste nyheder

Seneste nyheder