Den totale godsomsætning på Aalborg Havn er i første halvår af 2017 øget med cirka 11 procent i forhold til samme periode i 2016, og halvårets nøgletal lever op til forventningerne.
Det første halvår af 2017 i Aalborg Havn A/S anses af bestyrelse og ledelse for tilfredsstillende og i overensstemmelse med forventningerne til periodens resultat.
I de første seks måneder er der lastet og losset ca. 1,56 mio. tons gods imod ca. 1,40 mio. tons gods i det første halvår af 2016.
Det er en kombination af en mild vinter, en byggerisektor i fremgang og nye kunder på Aalborg Havn, der har bidraget til en fordobling af godstyperne jord og sten-arter. Udskibning af jern- og metalskrot har også haft fremgang, hvilket skyldes øget omsætning fra både eksisterende og nye kunder på Aalborg Havn.
Periodens resultat er et overskud på kr. 18,1 mio. før beregnet skat, og årets nettoomsætning udgør kr. 100,8 mio. Dermed lever 2017 indtil videre op til omsætningsrekorden på næsten 200 millioner kroner i hele 2016.
– Resultatet viser, at vores strategi om Den Intelligente Havn i høj grad lykkes, og vi kan se frem mod årsskiftet med velbegrundet glæde og forventning. Vores målsætning er kontinuerlig vækst – både i størrelse og effekt. Aalborg Havn er vækstmotor for hele kommunen: Over hver tiende er i job direkte i forbindelse med havnens aktiviteter eller afledt heraf, svarende til over 12.000 arbejdspladser. Vores fineste opgave er at give de over 100 virksomheder på havnen de bedste vilkår for at drive forretning, siger Thomas Kastrup-Larsen, borgmester og bestyrelsesformand i Aalborg Havn A/S.
Udskibning af vinger er forløbet tilfredsstillende det første halvår med næsten 500 vinger over kaj, hvilket forventes at fortsætte året ud. Der har desuden været udskibning af topstykker til diverse vindmøllefarme, ligesom der har været en del større skibe med kul.
Alle disse aktiviteter har bidraget til høj aktivitet på stevedoring og krankørsel. Der har ligeledes været en stor import af salt, som forventes at forsætte med mange tons fremover.
Kvadratmeter i høj kurs
Aktiviteter, der knytter sig til salg og udlejning, er ligeledes i fremgang på Aalborg Havn.
I regnskabsperioden er der solgt 5.000 m² og udlejet 10.000 m². Herudover venter der flere spændende, nye projekter, som dog ikke forventes at være endelig realiseret i indeværende regnskabsperiode.
I ejendomsselskaberne er den ledige kapacitet faldet på både kontorer, lager og produktionslejemål. Der er positive fremgang at spore i begge ejendomsselskaber. Udlejningsprocenten i selskabernes bygninger er steget marginalt til mellem 90 og 100 %.
Flere og flere virksomheder søger mod adresser på Aalborg Havn, fordi der er store fordele ved at placere sin virksomhed, hvor der er let og effektiv adgang til transport både via sø, motorvej og godsbane. Dertil kan vi tilbyde virksomheder at være en del af en hub for transport og logistik, hvilket giver nye forretningsmuligheder og skaber et miljø med specialiseret viden. Desuden er vi på forkant rent miljømæssigt – vi er Danmarks første CO2-neutrale havn – og dét er en fortælling, som virksomheder gerne vil være en del af, siger Claus Holstein, adm. direktør i koncernen Aalborg Havn.
Også jernbanen har i første halvår af 2017 fået godt fat, og der er to operatører på fast ugentligt basis. Der er tre åbne terminaler, hvoraf de to benyttes af de to aktive operatører i et mix. Desuden forventes det, at den tredje terminal tages i brug til omladning af flydende produkter i tankvogne.
Fremtiden er lys
I den tidligere offentliggjorte oplandsanalyse, foretaget af Syddansk Universitet og Center for Regional- og Turismeforskning for Danske Havne – brancheorganisation for erhvervshavne, kom det blandt andet frem, at aktiviteterne på Aalborg Havn medfører en værdiskabelse, der giver en lokal- og regionaløkonomisk værditilvækst på 7.928 mio. kroner. Det svarer til en andel på 13,3 procent af den samlede værditilvækst i Aalborg Kommune.
En værdiskabelse, som gavner os alle sammen, og som nye udviklingsprojekter understøtter i fremtiden.
Aalborg Kommune har efter 3½ års planlægningsarbejde godkendt en udvidelse af Aalborg Havn A/S med ca. 1,3 mio. m2 mod øst og mod vest. Godkendelsen er givet som et kommuneplantillæg, som efterfølgende skal følges op af lokalplan og arealopkøb.
–  Aalborg Havn i høj grad med til at skabe velstand i bred forstand. Det er et stort ansvar som regional vækstmotor nu og i fremtiden, og det ansvar tager vi naturligvis meget alvorligt, slutter Thomas Kastrup-Larsen.
Koncernen fastholder sine forventning på et positivt årsresultat mellem 30 – 40 mio. kr.
Om Aalborg Havn A/S
Aalborg Havn er Nordjyllands stærke partner på logistik og samarbejde. Vi er derfor meget mere end en traditionel trafikhavn, som holder styr på skibsanløb. Vi medvirker til at håndtere alle former og typer af gods og via kombinerede transportløsninger på skib, bane og bil kan vi løse alle former for logistik- og transportbehov fra Nordjylland til og fra resten af verden.
Aalborg Havn arbejder ud fra en moderne vision med overskriften; Den intelligente havn, der omfatter forretningsudvikling, produktudvikling og markedsudvikling. Den intelligente havn arbejder med drift, ideer og løsninger, som kombinerer virksomheders og samfundets behov på en måde, der bidrager til at skabe værdi, viden og udvikling i både erhvervslivet og samfundet i øvrigt.
Koncernen Aalborg Havn har 110 medarbejdere, der alle er velkvalificerede til at varetage de mange forskelligartede opgaver, som havnen kan tilbyde, og som vores kunder og samarbejdspartnere forventer af os.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Du kan også være interesseret i

Guide til kælkebakker i Aalborg: De syv bedste og mest interessante

Tema: Nordjylland dækket i sne I disse dage er Nordjylland dækket i…

Voldsomt snevejr i Nordjylland – fortæl os om din oplevelse med snestormen

Snestorm i Nordjylland – hele regionen er hårdt ramt Det er nok…

Mette Bugge: “Vi har opbakning fra myndigheder, kommunen og alle andre til, at der igen bliver karneval, så det kan jeg fuldt og fast love, der gør”

Karneval i Aalborg fylder rundt Til sommer vil Aalborg Karneval løbe af…

Har du undret dig over hvorfor du ikke må bruge de nedgravede containere i Fyensgade? Læs om hvorfor her

Rundt omkring i Aalborg er det ikke er særsyn efterhånden, at se…

Er du glad for en hotdog? Her kan du få den længste af slagsen

Hvis du er som de fleste Nordjyder, så elsker du sikkert en…

Nordjylland er dækket i sne – aktiviteter for hele familien

Weekend = afslapning for hele familien Nu hvor Nordjylland er dækket i…

Jacob Risgaards investeringer bærer frugt: Sådan vil han investere pengene

Risgaards holding  selskab viser største overskud nogensinde. Efter skat er trukket fra har han tjent 122…

Oversigt over smitten i Aalborg: Sådan går det

I modsætning til smitten på landsplan, så har de daglige smittetal for…