PFA m.fl. køber majoritetsandel i et af Danmarks største kystnære byudviklingsprojekter

28 september, 2017 | 15:41

Danmarks største pensionsselskab PFA og entreprenørkoncernen A. Enggaard har i konkurrence vundet retten til at købe 51 procent af Aalborg Kommunes planlagte arealudviklingsselskab for Stigsborg Havnefront i en historisk stor handel. De tre parter skal i fællesskab stå for et af Danmarks største kystnære byudviklingsprojekter på totalt set 49,4 hektar og forventede 400.000 etagemeter.
Aalborg Kommune tager nu et meget stort skridt i den igangværende omstilling fra industriby til moderne videns-, erhvervs- og oplevelsesby. Det enorme 49,4 hektar store Stigsborg-område, der tidligere har huset forskellige industrivirksomheder, skal byudvikles og i fremtiden lægge grund til en helt ny bydel med 4.000 boliger og omkring 7.500 indbyggere.
Området ligger på Nørresundby-siden af Aalborg og grænser op til Limfjordsbroen med kun få hundrede meter til bymidten, og som noget helt usædvanligt i Danmark har Aalborg Kommune valgt at stifte et arealudviklingsselskab og budt kommercielle aktører inden for som majoritetsejere. Efter modtagelse af indikative bud ultimo juni fra en række pensionsselskaber, entreprenører og developere valgte Aalborg Kommune at fortsætte salgsprocessen med tre bydere. Det vindende bud blev valgt ud fra højeste pris og de bedste vilkår:
– Stigsborg Havnefront er et gigantisk byudviklingsprojekt, der kommer til at præge Aalborgs udvikling henover de næste 25-30 år. Et så usædvanligt projekt kalder på usædvanlige løsninger, og derfor valgte vi at byde private aktører inden for som majoritetsejere af det kommunale arealudviklingsselskab, forklarer borgmester Thomas Kastrup Larsen og fortsætter:
– Den nye bydel og fremgangsmåden har glædeligvis tiltrukket nogle af Danmarks stærkeste investorer. Det ser vi som et meget positivt tegn på Aalborgs udvikling generelt og Stigsborg-projektet specifikt.
Det højeste bud kom fra et konsortium bestående af pensionsselskabet PFA og entreprenørkoncernen A. Enggaard i Aalborg, som vurderede jorden i etape 1 i udviklingen af Stigsborg Havnefront til en værdi af 187,5 millioner kroner. Derudover sørger konsortiet for kapitalisering af arealudviklingsselskabet med 50 millioner kroner. Med dette bud finansieres byggemodning og infrastruktur i første etape, og Aalborg Kommune får desuden et større tocifret millionbeløb, der nu kan øremærkes projekter i og omkring Stigsborg Havnefront.
Ved stiftelse af arealudviklingsselskabet står Aalborg Kommune således med en ejerandel på 49 procent, mens de resterende 51 procent ejes af PFA Ejendomme og A. Enggaard i fællesskab. Formålet med det fælles selskab er at skabe en helt ny og moderne bydel, der kan realisere Aalborg Byråds visioner for Stigsborg Havnefront. Selskabet skal konkret stå for byggemodning og frasalg af byggeretter i forbindelse med udviklingen af bydelen. Hele processen er gennemført i samarbejde med Nykredit som finansiel rådgiver.
Forinden havde byrådet i Aalborg i marts 2017 godkendt udviklingsplanen for området, som er opdelt i tre etaper. Etape 1 også kaldet Parkkvarteret på 16,3 hektar ligger centralt i området og vil udgøre ca. 188.000 etagemeter, ca. 2.100 boliger og huse ca. 3.750 beboere. Denne etape skal efter planen i gang allerede i starten af 2018. Herefter følger etape 2, Havnekvarteret på i alt 10,8 hektar, som for en stor dels vedkommende er ejet af Aalborg Havn, samt etape 3, Strandkvarteret på 7,2 hektar. Handlen på 187,5 millioner kroner omfatter udelukkende etape 1, som forventes udviklet i løbet af de kommende ca. 7-10 år. Arealudviklingsselskabet har som en del af aftalen forkøbsret til varetagelse af byggemodningen også i etape 2 og 3.
Hos PFA Ejendomme er direktør Michael Bruhn meget tilfreds med aftalen, som udvider pensionsselskabets engagement i Danmarks 3. største kommune betydeligt:
– Vi har en forkærlighed for Aalborg, der har gennemgået en fantastisk udvikling de seneste 5-10 år. Det er en by med et vidtrækkende potentiale, men hvor priserne stadig er rimelige, og derfor laver vi nu endnu en ganske betydelig og langsigtet investering til gavn for vores kunder og aalborggenserne, forklarer han og fortsætter: – Stigsborg Havnefront er noget helt enestående på grund af arealets størrelse og beliggenhed. Her kan vi i samarbejde med Aalborg Kommune og A. Enggaard være med til at præge dannelsen af en helt ny bydel tæt på både centrum og fjord, og visionerne for området er ganske enkelt enestående.
I de kommende måneder skal arealudviklingsselskabet have sin projektorganisation på plads og igangsætte planprocessen, der skal muliggøre byggemodning allerede fra marts 2018. Det er desuden planen, at det første byggefelt frasælges allerede inden udgangen af 2018.
Handlen er betinget af Aalborg Byråds endelige godkendelse mandag den 9. oktober 2017. Herudover skal konkurrencemyndighederne behandle sagen efter gældende praksis.
Fakta om Stigsborg Havnefront
Stigsborg Havnefront er et af Danmarks største kystnære byudviklingsprojekter med et samlet areal på 49,4 hektar. Området forventes færdigudviklet inden for de kommende 25-30 år med 4.000 boliger på samlet set 400.000 etagemeter til 7.500 indbyggere. Aalborgs nye bydel er placeret på Nørresundbysiden øst for Limjordsbroen og vil primært bestå af leje- og ejerboliger i 4-6 etagers højde samt town-houses/rækkehuse i 2-4 etagers højde. Offentlige institutioner såsom skole, plejehjem og daginstitutioner samt mindre erhverv (cafeer, mindre detailhandel etc.) vil også få plads i området.

Del |

Af laura

Mest læste nyheder

Seneste nyheder