Særligt forskningen får et løft ved årets sidste uddeling fra Det Obelske Familiefond, men der er også pæne julegaver til kunsten og kulturen.
Det Obelske Familiefond har netop afholdt årets fjerde kvartalsvise bestyrelsesmøde, hvor i alt godt 36,1 mio. kr. er blevet bevilliget til seks forskellige projekter i Nordjylland. Mest markant på listen er en enkeltuddeling på 25 mio. kr. til Aalborg Universitets nye Start Up-program.

Startup-program på AAU skal sætte skub i nye virksomheder
Igennem mere end 40 år har Aalborg Universitet bidraget til udvikling og vækst i Nordjylland og resten af Danmark ved at stille forskning, viden og uddannelse til rådighed for virksomheder og dermed understøtte forretningsudvikling og iværksætteri.

Væksten i antallet af nye innovative og risikovillige virksomheder med vækstpotentiale – de såkaldte startups – i regionen er imidlertid ikke helt fulgt med de seneste 10 års vækst i antallet af forskere og studerende ved AAU, og det skal et nyt startup-projekt råde bod på.
Det Obelske Familiefond har doneret 25 mio. kr. til etablering af et nyt inkubatormiljø på universitetet, dvs. en slags kuvøse til udvikling, facilitering og kvalificering af startups. Målet er over en projektperiode på fem år blandt andet at etablere 150 nye startup-virksomheder.
 
Nyt center skal forbedre behandling af nedsat syn og hørelse
For patienter med arvelig høre- eller synsnedsættelse er det afgørende med den korrekte diagnose, så der bedst muligt kan behandles, forebygges og plejes. Udredning og diagnosticering kan i dag imidlertid være enten langvarig eller helt utilgængelig.
Et nyt videns- og forskningscenter inden for sansegenetik på Klinisk Genetisk Afdeling på AAUH skal derfor forbedre mulighederne for at få en korrekt diagnose og dermed den relevante og nødvendige rådgivning og behandling.
Målene for centret, som det Obelske Familiefond har støttet med 4,4 mio. kr., er at identificere sygdomsgener, øge viden om sygdommene, udvikle metoder til diagnosticering og behandling og endelig at dokumentere den kliniske effekt med henblik på implementering og udbredelse.
Udveksling af forskere skal styrke den faglige udvikling på AAU
Videndeling, udveksling af ideer og stærke netværk er vigtige forudsætninger for at producere forskning af høj kvalitet med videnskabelig og samfundsmæssig effekt. Et nyt gæsteforskerprogram ved AAU skal styrke samarbejde og netværk med forskere fra internationalt førende miljøer.
Programmet, der strækker sig frem til 2021, kommer til at omfatte 10 gæsteforskere, hvoraf de første fem udpeges i 2017 og de resterende fem i de følgende to år. Forskerne tilknyttes udvalgte forskningsgrupper i 3-4 uger pr. semester, hvor de deltager i seminarer, PhD-kurser, gæsteforelæsninger etc.
Målet med projektet, som Det Obelske Familiefond har støttet med 2,7 mio. kr., er gensidig læring og sparring forskerne imellem samt at gæsteforskerne aktivt bidrager til videnproduktion og kapacitetsopbygning.
Støtte til indkøb af udstyr
Center for Amorf Materialevidenskab (CAMS) ved AAU arbejder med forståelsen af amorfe materialer – populært kaldet glasser – som i naturen for eksempel opstår ved hurtig afkøling af lava, der ved vulkanudbrud på havbundet størkner som vulkansk glas.
Amorfe materialer fremstilles i vidt omfang kunstigt i form af glas og keramik og anvendes i utallige sammenhænge, hvorfor forskningen i forståelsen af glastilstanden er af stor betydning for eksempel i industrien.
Det Obelske Familiefond har støttet indkøb af dels en ultralydsmåler og dels en hårdhedsmåler med godt 300.000 kr.
Musikkens Hus tilbyder klassisk musik i verdensklasse
En af de centrale ambitioner for Musikkens Hus i Aalborg er hvert år at kunne tilbyde koncerter med et-to internationale orkestre og to-tre topnavne inden for klassisk musik, så publikum langt fra hovedstaden også får muligheden for at opleve musik af høj international klasse.
Det er en visionær og bekostelig ambition, da udgifterne i forbindelse med så store koncertnavne overstiger de mulige billetindtægter. Det Obelske Familiefond har derfor støttet koncertprogrammet i perioden 2017-19 med 3,6 mio. kr.
I 2017 vil publikum blandt andet kunne opleve det legendariske Chicago Symphony Orchestra, som giver to koncerter den 16. og 17. januar. Hver koncert bliver med forskelligt program og dirigeres begge af den verdensberømte dirigent Riccardo Muti.
Oplev Axel Locher på Skagens Kunstmuseer
Skagens Kunstmuseer har en større samling af billedhuggeren Axel Lochers teaterstatuetter, som han arbejde på i en 25-årig periode i starten af 1900-tallet. Statuetterne forestiller datidens berømte scenekunstnere som for eksempel Poul Reumert og Bodil Ipsen.
Det Obelske Familiefond støtter en toårig udstilling af Lochers statuetter med 100.000 kr., og udstillingen spædes op af Teatermuseet i Hofteatret i København, som har de statuetter, der mangler i Skagens Museers egen samling.
Da statuetterne har været bortgemt på magasinerne i mange år, trænger de til en kærlig hånd. Et element i udstillingen vil derfor blive en åben konservering, hvor værkerne klargøres i nogle måneder op til ferniseringen.
 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Du kan også være interesseret i

Derfor er klistermærker godt for dit firma

Med klistermærker kan du virkelig gøre opmærksom på dit firma, da de…

Byudvikling med kreative hjerner

Nye og smarte løsninger til vores liv i byerne. Det er udgangspunktet,…