Dorte Stigaard bliver konstitueret som regionsdirektør

24 november, 2014 | 07:45

Dorte Stigaard
Regionsrådet har besluttet, at Dorte Stigaard bliver konstitueret som regionsdirektør fra 1. januar 2015. Samtidig er der lavet en køreplan for ansættelsesproces af ny regionsdirektør. Dorte Stigaard bliver konstitueret som regionsdirektør i Region Nordjylland med virkning fra 1. januar, hvor den nuværende regionsdirektør Per Christiansen forlader Region Nordjylland til fordel for et job som direktør for fusionen af hospitalsledelserne på Rigshospitalet og Glostrup Hospital.
Regionsrådet traf tirsdag beslutningen om konstitueringen. Dorte Stigaard har indtil nu varetaget opgaven som direktør for Regional Udvikling, IT, Innovation og Kommunikation og været en del af regionens direktion. Konstitueringen betyder, at der kommer yderligere rokader i regionens direktion, som kommer til at se sådan ud:
– Dorte Stigaard, konstitueret regionsdirektør
– Jens Winther Jensen, sundhedsfaglig direktør
– Jens Ole Skov, konstitueret medlem af direktionen
Jens Ole Skov forlader i konstitueringsperioden sin stilling som hospitalsdirektør for Aalborg Universitetshospital; konstitueret hospitalsdirektør bliver fra 1. januar 2015 nuværende vicedirektør Kim Mikkelsen.
– Jeg er rigtig glad for, at Dorte Stigaard er konstitueret regionsdirektør frem til ansættelse af en ny person på posten. Hun er meget dynamisk og kan i høj grad være med til at sikre fortsat fremdrift i regionen også i en periode, hvor vi er i ansættelsesproces. Dorte Stigaard har desuden et enormt kendskab til regionen fra 12 års virke i direktionen i først Nordjyllands Amt og siden Region Nordjylland, så vi på denne vis er helt i sikre hænder, mens ansættelsesprocessen kører, siger regionsrådsformand Ulla Astman.
Dorte Stigaard glæder sig til de nye udfordringer som konstitueret regionsdirektør.
– Både udfordringerne og mulighederne er store i Region Nordjylland, og det er for mig helt afgørende, at vi ikke sætter tiden i stå, indtil der bliver ansat en ny regionsdirektør. Jeg glæder mig derfor til i en periode at stå i spidsen for et godt og stærkt samarbejde, både internt og eksternt, med fokus på at skabe resultater til gavn for borgere, patienter og erhvervsliv i Nordjylland. Vi kommer ikke til at kede os – eksempelvis ny sygehusplan, ny vækst- og udviklingsstrategi, rekruttering af læger og andet kompetent personale, handling bag ordene i budget 2015 og vores nye Strategi 2018 er opgaver, der kræver fokus og stor samarbejdsvilje og -evne, siger Dorte Stigaard.
Ansættelsesproces skudt i gang
Regionsrådet tog samtidig stilling til ansættelsesprocessen i forhold til at finde Per Christiansens permanente afløser. Det blev besluttet at nedsætte et ansættelsesudvalg bestående af ni politikere samt to ledelses- og to medarbejderrepræsentanter. Derudover vil der være ekstern hjælp fra konsulentfirmaet Muusmann.
– Det er vigtigt for os at komme hurtigt i gang, men selv med en meget hurtig ansættelsesproces vil vi næppe kunne byde en ny regionsdirektør velkommen før omkring 1. april 2015, siger Ulla Astman.
Forretningsudvalget har allerede udpeget følgende politikere til at være en del af ansættelsesudvalget:

  • Ulla Astman, Socialdemokraterne
  • Pernille Buhelt, Socialdemokraterne
  • Bente Bang, Socialdemokraterne
  • Ninni Lodahl Gjessing, Radikale Venstre
  • Jess V. Laursen, Venstre
  • SF og Enhedslisten udpeger sammen et medlem yderligere
  • Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance udpeger sammen yderligere tre medlemmer

Der bliver senere udpeget både ledelses- og medarbejderrepræsentanter.

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder