EU_Nils_Juhl_Andreasen

NILS JUHL ANDREASEN, Venstre
• Branchedirektør i Dansk Industri
• Kandidat i statskundskab
• 60 år
• 30 års erfaring fra danske erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer
• 10 år som lobbyist i Bruxelles

En gård på grænsen mellem Frederikshavn og Brønderslev kommune. Der er jeg født, og der fra min verden går, kunne jeg passende skrive med digterens ord. Hvor min verden gik hen, fremgår af mit CV. Fødegården har jeg ejet sammen med én af mine brødre siden 1977.
Og nu har jeg så valgt at stille op som kandidat til Europaparlamentsvalget den 25. maj. Det har jeg, fordi jeg mener at have noget at byde på med arbejdet i Europaparlamentet og fordi jeg mener, det nytter at arbejde for et bedre Europa gennem Europaparlamentet.
Mine 30 års arbejdserfaring fra danske erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, heraf 10 år som lobbyist for danske mejeri- og landbrugsinteresser i Bruxelles, er en god ballast til det arbejde.
Det giver mig en klar fornemmelse af, hvad mange danskere og ikke mindst dansk erhvervsliv forventer af det arbejde, Venstres medlemmer af Europaparlamentet skal udføre.
Jeg ser tre overordnede mål for den Europæiske Union. Fred, frihed og velfærd for borgerne i EU. De tre mål går hånd i hånd og er for så vidt hinandens forudsætninger.
Lige nu halter velfærden, og det er dybt bekymrende. EU står økonomisk i stampe. Arbejdsløsheden er høj, især blandt unge. Mange lande er gældsatte og derfor ude af stand til at investere i fremtiden. Det medfører frustration og søgning mod yderfløjene i det politiske billede, især mod en nationalistisk højrefløj. Det faresignal må ikke overses.
Mit hovedsigte vil derfor være en forbedring af konkurrenceevnen i EU og dermed skabelse af flere jobs. Europæerne skal fornemme, at EU er med til at sikre arbejdspladser og dermed indkomst, økonomisk tryghed og forbrugsmuligheder.
Det skal Europaparlamentet bidrage til sammen med medlemsstaterne, som ubetinget har hovedansvaret, både når det går godt og dårligt.
 
PROGRAM
Et stærkt EU, hvor EU er det rette forum
Det skal altid vurderes, om nærhedsprincippet tilsiger at løse problemer nationalt eller lokalt. Det skal også vurderes, om problemer bedre løses i andre internationale organer. EU skal bruges til det, EU er god til.
Gøre EU til en stærk international spiller
EU bør søge at udbrede de grundlæggende værdier i EU-fællesskabet til andre dele af verden og i det hele taget gøre sin indflydelse gældende. EU skal sikre fred, frihed og velfærd i nabolandene.
Færdiggøre det indre marked
Meget er lykkedes, men der mangler fortsat en del, herunder et frit marked for serviceydelser.
Enkel og effektiv EU-lovgivning
Regelforenkling er helt nødvendig. Lovgivningen skal være klar, så der ikke overlades unødigt spillerum til EU-domstolen.
Styrke unges mobilitet og muligheder for internationale studier
De nuværende programmer er fortrinlige. Alle uddannelser bør indeholde muligheden for at gennemføre en del af uddannelsen i et andet EU-land.
Afbalanceret energi- og klimapolitik
Energi- og klimapolitikken bør nøje afveje hensynene til konkurrenceevne, afhængighed af energi fra lande med despotisk styre og klimaet.
Udnytte landbrugs- og fødevaresektorens potentiale
EU’s landbrugspolitik står ofte for skud. EU har en styrkeposition på landbrugs- og fødevareområdet. Den position skal udnyttes og udvikles. Der bliver et stort behov for gode og sikre fødevarer i verden, og det skal EU drage nytte af.
Sikre økonomisk stabilitet
Vigtigt at EU-landene samarbejder om den økonomiske politik og holder øje med, at ingen lande fører en uansvarlig økonomisk politik og derved destabiliserer økonomien i EU. Vigtig at bank-unionen kommer på plads for at skabe tillid til den europæiske banksektor.
Øge konkurrenceevnen
EU skal gøre sit til at sikre en bedre konkurrenceevne, herunder anspore til bedre infrastruktur, samarbejde om superuddannelses- og forskningsinstitutioner, samt sørge for enkel og effektiv lovgivning. EU skal være erhvervsvenligt for at tiltrække investeringer fra resten af verden. EU kan byde på politisk stabilitet.
Skabe arbejdspladser i den private sektor
EU skal i sine anbefalinger til de enkelte lande lægge vægt på en økonomisk politik, der fremmer beskæftigelsen i den private sektor.
Liberal Venstrepolitik
Venstres politiske ståsted er det samme overalt – også i Europaparlamentet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Du kan også være interesseret i

Derfor er klistermærker godt for dit firma

Med klistermærker kan du virkelig gøre opmærksom på dit firma, da de…