Sapere Aude-bevilling på 6,8 mio. kroner til forskning i UNESCOs globale virkningshistorie

11 juni, 2013 | 08:39

Det Frie Forskningsråd offentliggjorde den 6. juni 2013 navnene på dette års modtagere af bevillinger ifm. rådets forskerkarriereprogram “Sapere Aude: DFF-Forskningsleder”. En af bevillingerne gik til lektor Poul Duedahl fra Institut for Kultur og Globale Studier.Poul Duedahl modtager 6,8 millioner kroner til forskningsprojektet “Routes of knowledge: The global history of UNESCO, 1945-75”. Projektet har til formål at afdække de internationale organisationers globale virkningshistorie i tiden efter Anden Verdenskrig. Det sker gennem studier i ni lande af følgevirkningerne af en række af de konkrete initiativer, som blev taget af FNs særorganisation for uddannelse, videnskab og kultur (UNESCO) i perioden 1945-75. Projektet strækker sig over fire år. Udover frikøb af Poul Duedahl som forskningsleder bliver der til projektet tilknyttet en amerikansk lektor, en japansk professor, tre post.doc.-stillinger og en ph.d.-stipendiat.Se mere på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser’s hjemmeside

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder