Nyt center skal sikre bedre hjælp til børn, unge og familier

6 november, 2012 | 08:59
Arkiv

 

Nyt center skal sikre bedre hjælp til børn, unge og familier, der har det svært.
Med en ny organisering samler Aalborg Kommune alle indsatser for børn, unge og familier med særlige behov i ét center. Det sker for at sikre tidlig indsats, fleksibilitet og tværfaglighed. Nye og mere fleksible tilbud åbner, mens andre lukker ned.
 
De nye centre, ”Center for Børn, Unge og Familier” og ”Center for Voksne” samler indsatserne fra de fire nuværende, kommunedækkende centre. Organisationsændringerne er en del af Aalborg Kommunes nye udviklingsstrategi for børn, unge og familier med særlige behov.
 
– Vi har et klart formuleret mål om at forbedre tilbuddene til de borgere, som har behov for en ekstra indsats. Med de nye centre får vi bedre kort på hånden i forhold til at tilrettelægge tilbud og løsninger, som matcher den enkelte meget bedre, udtaler børne- og familiechef i Aalborg Kommune, Hans Chr. Mariegaard. Han forklarer samtidig, at centrene i højere grad skal stræbe efter høj specialisering, videndeling og kompetenceudvikling.
 
Både fagligt og økonomisk skal centrene være mere bæredygtige på en måde, så medarbejderressourcer og kompetencer udnyttes helhedsorienteret og fleksibelt. Der skal arbejdes med det, der virker, så de penge, der bliver brugt på området, bruges bedst muligt. Derfor vil der i centrene være fokus på praksisnær viden og evidensbaserede metoder.
 
– Vi vil lægge os i selen for langt hen af vejen at have vores egne tilbud og i mindre grad benytte fx private opholdssteder og tilbud udenfor kommunen eller regionen. Vi vil ganske enkelt tilbyde hjælp af høj kvalitet, uden at borgeren skal transporteres langt for at få den, forklarer Mai-Britt Iversen og understreger, at det er vigtigt, at der tilbydes en tidlig indsats, inden problemerne vokser sig alt for store. Samtidig er det vigtigt, at borgerne får det rette tilbud første gang, så unødige skift helt undgås.
 
– Aalborg Kommune skal mindst være på niveau med de byer, vi til dagligt sammenligner os med på det her område, siger rådmand Mai-Britt Iversen. – Det skylder vi de borgere, som har nok at kæmpe med i hverdagen. Derfor går vi ind og laver om på den måde, vi hidtil har tilrettelagt og organiseret arbejdet på. Vi tror på, at vi med den nye organisering kan tilbyde endnu bedre tilbud til borgeren.
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder