Elever klarer sig bedre med online lektiehjælp

4 november, 2012 | 08:31
Arkiv

 
 
Ny undersøgelse viser, at skoleelever har stor gavn af online lektiehjælp. Hele 94 procent af de elever, der gør brug af lektiehjælp gennem Lektier Online projektet, har nemmere ved at forstå lektieopgaverne og kan bedre følge med i undervisningen. Resultatet giver store perspektiver for fremtidige indsatser, der skal sikre at 95% af en ungdomsårsgang gennemføre en ungdomsuddannelse.
 
 
Fem gange om ugen sidder frivillige lektiehjælpere klar i Aarhus og København for, at hjælpe skoleelever, som har brugt for lidt ekstra hjælp med lektierne – det hele foregår via computer, så elever i hele landet kan være med. Projektet Lektier Online er sat i verden af Kulturstyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning og Statsbiblioteket. Projektet styres fra Statsbiblioteket i Aarhus, og her er projektleder Anne Vest Hansen begejstret for resultatet af undersøgelsen:
 
 
 
”Vi havde et mål om, at hvis 75 procent af eleverne skulle opleve, at de havde gavn af projektet, så var vi kommet langt. At det så viser sig, at hele 94 procent af brugerne oplever, at de har gavn af lektiehjælpen, og at de bedre kan følge med i undervisningen – ja det er vi selvfølgeligt ekstra glade for – ikke mindst på elevernes vegne. Samtidig viser det, at der er store perspektiver i denne form for lektiehjælp,” siger Anne Vest Hansen.
 
 
 
Lektie Online er et projekt der særligt er målrettet unge med anden etnisk baggrund, samt unge i udsatte boligområder, men projektet har potentiale til, at nå langt flere mener Anne Vest Hansen:
 
 
 
”Vi har vist, at vi kan få fat i målgruppen og vores primære fokus vil frem til 2014 fortsat være på unge med anden etnisk baggrund og unge i udsatte boligområder. Men samtidig skal man huske på, at der er unge alle steder som har brug for lektiehjælp, og derfor håber vi meget på, at projektet vil fortsætte også efter 2014. Vi er samtidig i gang med at igangsætte et pilotprojekt målrettet gymnasieelever, og oplever her stor interesse og opbakning fra både gymnasier og frivillige lektiehjælpere.”
 
 
 
Læs mere på http://statsbiblioteket.dk/lektier-online samt www.lektier-online.dk
 
 
 
Om undersøgelsen:
Deltagerne i undersøgelsen er elever, som dagligt bruger lektier-online.dk. I august til september 2012 blev brugerne efter lektiehjælpen inviteret til at give feedback og input til Lektier Online ved at deltage i en spørgeskemaundersøgelse. Mere end 100 elever har responderet.
 
 
 
Baggrund og fakta om Lektier Online
 
 
 
Mere end 8.000 skoleelever har en brugerprofil på Lektie Online.
 
Hver uge modtager i gennemsnit 250 forskellige elever op til 45. minutters individuel lektiehjælp fra de frivillige lektiehjælpere, der sidder i Aarhus og København.
 
Lektier Online er overvejende finansieret af SATSpuljemidler. I styregruppen for projektet sidder repræsentanter for Kulturstyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning og Statsbiblioteket. Statsbiblioteket er ansvarlig for projektledelse og gennemførelse.
 
 
 
Hvorfor Lektier Online?
 
De danske biblioteker har haft stor succes med etablering og drift af fysiske lektiecaféer, og det har været stærkt medvirkende til, at bibliotekssektoren nu også har ansvaret for en ny online satsning.
 
Erfaringerne fra fysiske lektiecaféer viser, at især drengene falder fra den traditionelle lektiehjælp, når de kommer i 9. og 10. klasse. Det er med udgangspunkt i de positive erfaringer fra de fysiske lektiecaféer, at der med Lektier Online satses på en udvidelse af den eksisterende lektiehjælp til også at omfatte et online tilbud.
 
 
 
Online Lektier appellerer til de unge, da lektiehjælpen udspiller sig deres hjemmebane. Der er især blandt drenge med anden etnisk baggrund end dansk et udtalt behov for at få støtte til lektielæsning på andre måder end gennem de traditionelle lektiehjælpsordninger på skoler og biblioteker. Her spiller Lektier Online en væsentlig rolle som et tilbud, der reelt når en meget udsat målgruppe.

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder