Forskning helt tæt på udsatte børn og unge

2 november, 2012 | 08:37
Arkiv

 

Praksis og forskning skal spille stærkere sammen til fordel for udsatte børn, unge og familier i Aalborg Kommune.
 
Det er resultatet af en ny samarbejdsaftale mellem Aalborg Universitet og Aalborg Kommune. Aftalen er én ud af flere initiativer, som skal løfte en flerårig, ambitiøs plan på området.
 
Den nye samarbejdsaftale kommer blandt andet til at betyde, at der over de næste år skal laves en Ph.d. i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen om arbejdet med udsatte børn, unge og familier.
 
Stillingen oprettes ved fælles finansiering mellem parterne – det vil sige Aalborg Kommune, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde og Institut for Statskundskab.
 
– Det er slet ikke nyt for os at samarbejde med universitetet. Men med den nye aftale kobler vi teori og praksis endnu tættere sammen og tager det ultimative skridt henimod ny viden på området, fortæller en begejstret rådmand, Mai-Britt Iversen.
 
Samarbejde skal komme borgerne til gode
Konkret skal der forskes i, hvordan de metoder kommunen bruger i dag virker, og om indsatsen har den ønskede effekt i forhold til barnets udvikling. Derudover skal der findes svar på, hvordan kommunen i endnu højere grad kan inddrage barnet, familien og netværket i løsningen af barnets problemer.
 
– Som det ser ud i dag, ved vi for lidt om effekterne, og om hvad der virker i det sociale arbejde og vores behandlingstilbud. Derfor er det rigtig godt, at vi nu får forskningen helt indenfor døren og kan udvikle på vores metoder. Vi vil rette fokus på metoder til inddragelse, for vi ved fra både dansk forskning og egne undersøgelser, at det er af uhyre stor betydning, at både barnet og familien er optimalt inddraget lige fra den første kontakt med rådgiveren, siger Hanne Manata, afdelingschef i Socialafdelingen.
 
På Aalborg Universitetet forventer man sig også meget af samarbejdsaftalen, som man ser som en gylden mulighed for at kvalificere forskningen med spørgsmål, der er relevante for praksis.
 
– Som forskere har vi godt af at blive udfordret på en måde, så vi sikrer os, at vores resultater kan anvendes mere konkret i praksis. Og i allersidste ende glæder jeg mig til, at det sociale arbejde, vi nu tager hul på, kan komme borgerne til gode, udtaler Lars Uggerhøj, Professor i socialt arbejde, Aalborg Universitet.
 
Morten Lassen, Institutleder på Institut for Statskundskab er enig i, at det er af stor værdi for borgerservicen, at indsatsen videnbaseres mere, end man gør i dag. Han fortsætter:
 
– Som universitet ser vi også nogle spændende perspektiver i at blive mere aktive i vores vidensformidling til kommunen. Blandt andet har vi en masse at byde på i forhold til uddannelse og kompetenceudvikling. Derudover bliver det spændende at afprøve, hvordan man som forvaltning og forskningsinstitution i højere grad kan bruge hinanden. Så på den måde er det også meget eksperimentelt, det vi går i gang med her, slutter han.
 
Samarbejdsaftalen lægger – udover et Ph.d. forløb – også op til, at der gennemføres flere forskningsprojekter og analyser inden for det sociale område. Også i forhold til de studerende skal aftalen gøre en forskel. På den front forventer man både at få flere studerende til at skrive projekter i samarbejde med forvaltningen og at flere studerende får en fod indenfor døren i form af studiejobs og praktikker.
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder