Forbedringer af regionens kollektive trafik

2 november, 2012 | 14:05
Arkiv

Ændring af togdriften i Nordjylland vil give bedre og mere sammenhængende kollektiv trafik.
Efter flere års målrettet arbejde fra nordjysk side ser det ud til, at en af de væsentligste forbedringer af regionens kollektive trafik bliver en realitet. Nordjyske Jernbaner står til at overtage den regionale togtrafik fra DSB i 2015 til gavn for udviklingen og sammenhængen i Nordjylland.
 
En stærk og sammenhængende togtrafik på regionale hænder. Det har længe stået højt på ønskelisten i Nordjylland. Nu ser det ud til at blive en realitet, bekræfter Regionsrådets formand Ulla Astman:
 
– Vi har fået hul igennem med vores ønsker, og har nu en tæt dialog med Transportministeriet om at få fremtidens regionale togtrafik over på nordjyske hænder. Det har vi arbejdet for længe bl.a. i vores Regionale Udviklingsplan, hvor vi sammen med kommunerne har sikret fælles fodslag om en effektiv og sammenhængende togtrafik. Nu ser det ud til, at det snart kommer på skinner, siger en glad Ulla Astman.
 
Dialogen med Transportministeriet går konkret ud på, at Nordjyske Jernbaner, som i dag finansieres af Regionen, fra 2015 skal levere den regionale togtrafik i stedet for DSB. Baggrunden for dialogen er den nordjyske banevision, hvori det overordnede bus- og banenet i Nordjylland ses som ét sammenhængende net.
 
Det er i den forbindelse oplagt at sammentænke de nordjyske lokalbaner – hhv. Hirtshalsbanen og Skagensbanen – med den statslige jernbanetrafik for at frigøre ressourcer, som så i stedet kan anvendes til bl.a. at sikre passagererne flere togafgange, forklarer Ulla Astman:
 
– I dag oplever nordjyderne, at køreplanerne ikke altid passer sammen, fordi togtrafikken i regionen må tilpasse sig tog udenfor Nordjylland. Det betyder, at forsinkelser på Sjælland også har indflydelse på, om togene kører til tiden i Nordjylland. Og det er naturligvis til stor irritation for passagererne, hvis de af den grund ikke når et planlagt togskifte. Det kan vi løse med en bedre og mere sammenhængende togbetjening, hvor de landsdækkende tog suppleres på strækningen fra Hobro og nordpå med regionaltog, der kører til Hirtshals og Skagen, siger Ulla Astman.
 
Bedre sammenhæng giver flere tog for pengene
Transportministeriet kontaktede Regionen i foråret for at drøfte de nordjyske ønsker og de konkrete muligheder for en samtænkning af den regionale togdrift. Det sker som led i, at Ministeriet er ved at forberede en ny kontrakt med DSB med virkning fra 2015.
 
Regeringen har desuden i sit konkurrencepolitiske udspil fra den 26. oktober 2012 skrevet, at den nu søger at indgå en aftale, hvor Nordjyllands Trafikselskab får mulighed for at drive større dele af den rent lokale togtrafik i Nordjylland. Det vil givetvis ske med Nordjyske Jernbaner som operatør, hvilket ifølge regionsrådsformanden kan gøre det muligt at tilbyde flere tog til de nordjyske passagerer:
 
– Nordjyske Jernbaner har lavere driftsomkostninger end DSB, så det betyder, at vi kan få flere tog for pengene. En samtænkning af køreplanerne vil også kunne give en bedre togbetjening i Nordjylland med timedrift mellem fra både Skagen og Hirtshals til Aalborg og videre til Skørping eller Hobro. Der er nu et forberedende arbejde i gang, og jeg ser frem til at drøfte det med Transportminister Henrik Dam Kristensen, som kommer på besøg i Nordjylland den 12. november, fortæller Ulla Astman.
 
Efterfølgende vil der blive gennemført en nærmere planlægning af, hvor meget af DSBs kørsel der i givet fald skal erstattes af Nordjyske Jernbaner. Selv om Nordjyske Jernbaner overtager meget af DSBs kørsel, skal der fortsat være lyntogsforbindelser til Frederikshavn.
 
Der er igangsat et arbejde for at analysere og beskrive fordele og ulemper ved forskellige antal afgange, og det skal danne grundlag for en politisk drøftelse. Transportministeriet har således lagt op til, at detaljerne i den fremtidige togbetjening afklares i Nordjylland, hvilket vil ske, så snart konklusionerne fra analysearbejdet foreligger.
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder