Regionen har sikker fod på sit klimaaftryk

31 oktober, 2012 | 11:36

 

Et nyt klimaregnskab viser, at Region Nordjylland som Danmarks eneste klimaregion er helt fremme i de grønne sko i indsatsen for at begrænse sin klimabelastning. Regionens sygehuse er blandt dem, der går forrest med bæredygtige forandringer.
 
50 % ekstra. Det er det flotte resultat, som Regionen har nået i sit målrettede arbejde med at begrænse sin CO2-udledning. Et netop offentliggjort klimaregnskab viser, at Regionen fra 2010 til 2011 formåede at reducere sin årlige CO2-udledning med 3 %, hvor målet i klimaregion-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening lyder på 2 %.
 
Tallet dækker Regionens CO2-udledning inden for energi og transport, mens klimaregnskabet viser, at der er opnået en reduktion på hele 7 %, hvis man ser på Regionens samlede klimafodaftryk, som også omfatter bl.a. medicin, testkemikalier, vask af linned og indkøb af kontorartikler.
 
Den positive udvikling er ikke mindst bemærkelsesværdig i betragtning af, at der til stadighed sker en vækst i omfanget af teknisk udstyr, som det er nødvendig for Regionen at anskaffe og anvende til gavn for behandlingen af især patienter på de nordjyske sygehuse. Derfor giver resultatet både stolthed og ekstra blod på tanden i Regionens forretningsudvalg, hvor det nye klimaregnskab netop har været drøftet:
 
– Kortlægning af Regionens CO2-udledning giver os mange knapper at trykke på i vores indsats for klimaet. Vi nøjes ikke længere bare med at spare på varmen og køre grønnere. Vi tager skridtet videre og ser på det samlede klimafodaftryk. Derfor har vi også klimaet med i tankerne når vi bl.a. udliciterer ambulancekørsel og indkøber varer og tjenesteydelser, forklarer regionsrådsformand Ulla Astman.
 
Det skal være slut med madspild på Sygehus Vendsyssel
En ting der er blevet tydeligt i kortlægningen af Regionens samlede klimafodaftryk er, at forplejning på sygehuse og institutioner giver en betragtelig CO2-udledning. Derfor er kampen mod madspild blevet udnævnt til et særligt indsatsområde, og på Sygehus Vendsyssel er man med helt i front.
 
Sygehuset har som det første i Danmark tilsluttet sig Miljøministeriets charter om mindre madspild, og i et målrettet initiativ følger de ansatte nu madens vej gennem sygehuset. Fra indkøb og produktion i køkkenet, over bestillinger fra afdelinger, til serveringen for patienterne og afslutningsvis hvad der kommer retur på bakkerne og ender i skraldespanden. Det er mundet ud i en række konkrete tiltag til at reducere madspildet.
 
– Nu registrerer vi løbende, hvad der kommer retur fra afdelingerne.
Hvis der kommer meget tilbage på en bestemt ret, så ændrer vi portionsstørrelsen, forbedrer kvaliteten eller undlader helt at lave den, forklarer Mona Stenskrog, afsnitsleder på Sygehus Vendsyssel.
 
Samtidig med at kampen mod madspild på sygehuse og institutioner fortsætter vil Regionen i de kommende år også sætte fokus på bl.a. miljøvenligt byggeri, el-biler, krav om energivenlig transport ved NT-udbud og energiforbrug som et generelt indkøbskriterium.
 
Yderligere informationer
Fotomateriale
Vedhæftede foto af Mona Stenskrog, afsnitsleder i Hovedkøkkenet på Sygehus Vendsyssel, kan frit anvendes af pressen, så længe fotografen krediteres. Fotograf: Michael Bo Rasmussen, Baghuset Pressefoto.
 
Klimaregion Nordjylland
Region Nordjylland er den første region i Danmark, der har indgået en klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening, og derved den første region, der opstiller bindende reduktionsmål for CO2-udledning.
 
I aftalen, som blev indgået i december 2010, har Regionen forpligtet sig til en årlig reduktion i CO2-udledningen på 2 % inden for energi og transport. Til sammenligning har Regionen fra 2010-2011 nået en reduktion på 3 % og overgår dermed målsætningen med 50 %.
 
Udover at kortlægge aftalens indsatsområder har Regionen valgt at kortlægge alle øvrige CO2-udledninger forbundet med deres virke, herunder indkøb af varer og tjenesteydelser. Det betyder, at Regionen er den første Danmarks Naturfredningsforening klimapartner, der kortlægger sit totale klimafodaftryk. Dette er gjort for en periode over fire år fra 2007-2011, og her har Regionen nået en reduktion på 7 %.
 
At være klimaregion forpligter også Region Nordjylland til at arbejde for, at hele det nordjyske samfund bevæger sig i en bæredygtig retning. Regionens borgere og virksomheder vil derfor opleve, at der sættes fokus på klima i Regionens aktiviteter inden for eksempelvis:
– Den Regionale Udviklingsstrategi
– Den Regionale Erhvervsudviklingsplan
– Uddannelses- og kompetenceudviklingsindsatser
– Kollektiv trafik
– Internationale samarbejder
 
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder