8. klasserne er blevet gladere for skolen

24 oktober, 2012 | 11:35
Arkiv

 

Eleverne i 8. klasse er gladere for at gå i skole, drikker og ryger mindre end tidligere, men mange er trætte, når de møder i skolen.
 
Det konkluderer skolelægerne i Aalborg Kommune på baggrund af den årlige udskolingsundersøgelse, der kortlægger 8. klassernes sundhed og trivsel.
 
I undersøgelsen svarer ni ud af ti elever, at de ”synes godt om” eller ”synes nogenlunde om” at gå i skole, mens kun otte procent svarer, at ”de ikke kan lide at gå i skole” eller, at de ”slet ikke synes om at gå i skole”. Andelen af elever, der kan lide at gå i skole er dermed vokset med syv procent siden 2007.
 
Der har også i år været fokus på mental sundhed, skoletrivsel og rygning. Langt de fleste af skoleeleverne trives både fysisk og psykisk, og lidt færre døjer med overvægt. Undersøgelsen viser desuden, at færre elever ryger. Andelen af rygere er nemlig faldet fra 20 til 13 procent siden 2007, mens antallet af elever der ryger dagligt er faldet fra syv til blot tre procent. Selvom færre unge drikker regelmæssigt, dokumenterer udskolingsundersøgelsen også, at mange unge stadig begynder at drikke tidligt.
Mange er trætte om morgenen
 
Rådmand Anne-Dorte Krog glæder sig over, at eleverne er blevet gladere for at gå i skole, men bemærker, at undersøgelsen også viser, at mange elever ikke er friske om morgenen, når de skal i skole.
 
– Vi må gøre noget ved, at 34 procent af eleverne i 8. klasse næsten hver morgen er trætte og uoplagte. Derfor får de ikke det optimale ud af undervisningen og bliver ikke nær så dygtige, som de kunne være blevet, hvis de var friske og parate til at lære noget, siger Anne-Dorte Krog.
 
I følge rådmanden handler det ikke kun om at få sovet nok om natten, men også om at få nogle gode måltider, så man har nok energi til at komme godt gennem dagen.
 
– Jeg synes det er tankevækkende, at hver tredje elev ikke spiser morgenmad hver dag og hver tredje elev ikke spiser frokost hver dag. Derfor håber jeg, at undersøgelsen giver anledning til, at man både på skolerne og i hjemmene sætter fokus på elevernes sove- og spisevaner, siger rådmanden og understreger, at den enkelte elev også har et ansvar for egen sundhed, trivsel og læring.
Færre elever sniffer
 
Undersøgelsen kortlægger også elevernes brug af rusmidler, og tallene viser heldigvis, at langt de fleste elever ikke har erfaringer med dem. Blandt andet vækker det tilfredshed blandt lægerne, at andelen af elever, der har prøvet at sniffe er faldet fra fem til to procent.
 
– Det er opmuntrende, at væsentligt færre elever har prøvet at sniffe, men jeg må samtidig sige, at det bekymrer mig, at 10 procent af skoleeleverne har valgt ikke at deltage i undersøgelsen. Jeg har nemlig en formodning om, at de unge, ikke er de mest sunde og glade skoleelever, forklarer Ulla Nordtorp, der er leder af Sundhedsområdet for børn og unge i Aalborg Kommune.
 
Rådmand Mai-Britt Iversen erkender sig enig i den betragtning og understreger, at Aalborg Kommune fortsat vil styrke indsatsen for at forebygge misbrug øg højne trivslen blandt eleverne.
 
– Jeg er glad for, at udskolingsundersøgelsen viser, at det store trivsels- og SSP-arbejde der finder sted på skolerne, har en god effekt. Men vi må fortsat også have fokus på de elever, der ikke trives godt nok, for vi ved fra forskningen, at nedsat trivsel hos skoleelever er forbundet med en højere grad af risikoadfærd.
Om udskolingsundersøgelsen
 
Undersøgelsen er gennemført i skoleåret 2011/2012 og bygger på anonyme spørgeskemaundersøgelser, samtaler mellem lægen og klasserne, samt undersøgelser af elevernes sundhedstilstand. Skolelægerne har gennemført udskolingsundersøgelsen hvert skoleår siden 2007, og man kan derfor følge udviklingen fra år til år.

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder