Byråd i Aalborg Kommune ønsker nye dagpengeregler

23 oktober, 2012 | 08:13
Arkiv

 

Byrådet i Aalborg har på deres møde mandag vedtaget, at fungerende borgmester Thomas Kastrup-Larsen vil give statsminister Helle Thorning klar besked om, at dagpengereglerne skal ændres, så tusindvis af danskere ikke havner i et økonomisk uføre.
 
Aalborg Kommune har regnet ud, at alene i Aalborg vil 800 borgere blive smidt ud af dagpengesystemet næste år – heraf vil 450 personer ikke kunne få en krone nogen steder fra.
 
Ifølge Thomas Kastrup-Larsen vil det ramme hårdt:
– Det er nok de færreste, der har købt hus i den tro, at de kunne leve af ægtefællens løn alene. Vi kommer til at se en stribe af hussalg, tvangsauktioner og mennesker, der havner i gæld. Statsministeren taler om at kick-starte dansk økonomi. Konsekvensen af de eksisterende dagpengeregler bliver det præcist modsatte.
 
Udover de menneskelige tragedier vil Aalborg Kommune i 2013 få en ekstra regning på næsten 28 mio. kr. til flere seniorjobs. De 28 mio. kr. skal finansieres af Aalborg Kommune, hvorimod de sparede udgifter til dagpenge derimod vil ryge tilbage til staten.
 
Thomas Kastrup-Larsen understreger, at der ikke er tale om klynk fra Aalborg Kommunes side:
– Allerede et år inden regeringen besluttede at komme med en akut-pakke, havde vi lavet vores egen sammen med a-kasserne. Vi har det seneste år skabt 2.700 nye arbejdspladser i kommunen. Vi ligger som nr. 4 i forhold til at bevilge ufaglærte ledige uddannelse. Vi er nok den kommune, der laver mest jobrotation – bare i år har vi lavet 158 jobrotationsprojekter, der har skaffet job til 344 vikarer. Men vi må erkende, at på et år med vækst i antallet af arbejdspladser og hvor vi har brugt alle de rådige midler, er antallet af langtidsledige kun faldet med 5 %.
 
Redskaber som jobrotation og jobformidling kan kun redde en mindre del af de mennesker, der falder ud af systemet. Der mangler almindelige jobs på arbejdsmarkedet til de ganske almindelige mennesker, der altid har passet deres arbejde og betalt deres skatter. Mange af de arbejdspladser, hvor disse mennesker tidligere var ansat, er i dag flyttet til udlandet eller erstattet af ny teknologi. Og samtidig er det ikke lykkedes for regeringen sammen med DA og LO i trepartsforhandlinger at få lavet et uddannelsesmæssigt løft af disse mennesker.
 
– Vi er fortsat parate til at vende hver en sten for at skaffe job til de ledige, men vi må også erkende, at vi nok kun kan redde 5 – 10 % flere frem til næste sommer. Derfor foreslår vi, at dele af reformen ændres. Det er ikke urimelige forslag, fortæller Thomas Kastrup-Larsen.
Konkret foreslår Aalborg Kommune, at genoptjeningsreglerne ændres, så kravet skal være et halvt års arbejde frem for et år efter de nuværende regler.
 
Danmark har Nordens skrappeste regler for at få dagpenge. En dansker arbejde fire gange så lang tid som i Sverige og tre gange så lang tid som i Finland, for at få ret til dagpenge. Endvidere har vikarer, der er ansat i jobrotationsprojekter på almindelige vilkår, ikke mulighed for at optjene timer.
 
Aalborg foreslår også, at ledige over 30 år uden en kompetencegivende uddannelse eller med forældede kompetencer får mulighed for at uddanne sig på dagpenge. Endelig ønsker byrådet, at der i en to-årig periode – indtil Danmark forhåbentlig er ude af krisen – bliver lavet en særordning, hvor ledige får mulighed for at optjene timer gennem løntilskud.
 
Ved byrådets behandling i dag stemte alle byrådets partier og grupper – bortset fra Det Konservative Fol-keparti – for, at der skal rettes henvendelse til regeringen. Venstre kunne dog ikke stemme for, at henvendelsen indeholder konkrete forslag til ændringer af dagpengereformen.

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder