Aalborg App Camp 2012

16 oktober, 2012 | 06:21
Arkiv

 

24 studerende fra Aalborg Universitet inviteres til en App Camp, hvor de får 36 timer til at udvikle fremtidens mobile løsningskoncepter til Aalborg Kommune.
 
Aalborg Kommune og KMD arrangerer i samarbejde med Aalborg Universitet og BrainsBusiness en ”App Camp” for 24 studerende fra Aalborg Universitet. Her skal de i en camp på 36 timer konkurrere om at udvikle ”fremtidens mobile løsningskoncepter” til Aalborg Kommune. Arrangementet finder sted i Nordkraft 22. – 23. november. Et dommerpanel kårer vinderholdet, der præmieres med en iPhone 5 til hver.
Baggrund
 
KMD har tidligere på året haft succes med at gennemføre en App Camp i samarbej-de med Gentofte Kommune, og der er et ønske om at gennemføre lignende arran-gementer i flere kommuner i Danmark. I den forbindelse har der været en dialog mel-lem Aalborg Kommune og KMD om at lave arrangementet.
BrainsBusiness har varetaget opgaven med at undersøge grundlaget og interessen for campen, og har bistået Aalborg Kommune og KMD med kontakt til relevante interessenter, bl.a. Aalborg Universitet.
Hvad er App Camp?
 
App Campen er et 36 timer langt kreativt udviklingsforløb, hvor 24 studerende fra Aalborg Universitet vil konkurrere om at udvikle ”fremtidens mobile løsningskoncepter” til Aalborg Kommune. Løsningskoncepterne skal tage udgangspunkt indenfor områderne læring, omsorg og sundhed.
 
Der er tre primære målsætninger med App campen:
 
• Udvikling af nye ideer og løsningskoncepter
• At skabe øget synlighed om de deltagende virksomheder og det nordjyske IKT-miljø, bl.a. i forhold til rekruttering af fremtidig arbejdskraft
• At positionere Aalborg som attraktiv uddannelsesby
 
Der stilles ingen krav til uddannelsesretning eller semester, eller at man teknisk er i stand til at udvikle apps. Målet med campen er at sammensætte en bred række af kompetencer og talenter, som sammen skaber en kreativ synergieffekt.
 
De udvalgte studerende opdeles i seks grupper, som herefter får 36 timer til at udfordre samfundets digitale service og komme med deres bud på, hvordan Aalborg Kommune kan tilbyde borgere og virksomheder en bedre service ved hjælp af mobile løsninger og apps.
 
App campen understøttes af ”Den Kreative Platform” fra Aalborg Universitet, som styrer processen undervejs.
Læs mere om Aalborg App Camp 2012 og konkurrencen på Aalborg App Camp 2012’s facebook side – eller på kampagnesiden for Aalborg App Camp 2012. Ansøgningsfristen er 19. oktober 2012.

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder