Fremtidens sammenhængende sygehusbehandling

28 september, 2012 | 06:52
Foto: BilledArkiv

Nye klinikchefer parate til at lede fremtidens sammenhængende sygehusbehandling.
Der er sat navn på de fleste klinikchefer, der skal lede de nye klinikker på sygehusene i Region Nordjylland. Som følge af en ændring af ledelsesstrukturen skal klinikker skabe endnu bedre sammenhæng i patientbehandling.
 
Etablering af nye klinikker betyder, at afdelingsstrukturen, som vi kender den afskaffes. I stedet etableres klinikker, der består af en række specialer, der hører naturligt sammen og de dertil hørende sengeafsnit og ambulatorier.
 
Målet er at få bedre sammenhæng i patienternes behandling ved at skabe færre overgange for patienterne og udnytte klinikkernes kapacitet optimalt.
 
Et eksempel på en af de nye klinikker er Hjerte-Lunge klinikken på Aalborg Sygehus, der samler både medicinske og kirurgiske specialer inden for hjerte- og lungesygdomme.
 
Det giver nogle fordele i forhold til at se ting på tværs og skabe færre overgange. Fx for en patient med en blodprop i hjertet – en sygdom, kardiologerne altid behandler i første omgang med ballonudvidelse, men hvor thoraxkirurgerne tager over med en bypass-operation, hvis ballonudvidelsen viser sig ikke at være nok. I nogle tilfælde giver klinikstrukturen bedre mulighed for at se disse patienter – med samme grundsygdom – under ét, uanset om kardiologerne eller thoraxkirurgerne ender med at varetage behandlingen.
Klinik Hjerte-Lunge får Carl-Otto Gøtzsche som klinikchef:
 
– Mange patienter inden for hjerte-lunge området har i et forløb brug for både en medicinsk og en kirurgisk indsats. Både overordnet og i forhold til den enkelte patient er det nye tættere samarbejde mellem en kirurg og en mediciner en kvalitetsforbedring for patienten, siger Carl-Otto Gøttzche.
 
Første skridt på vejen
Sundhedsfaglig direktør, Jens Winther Jensen, er begejstret for det nye hold af klinikchefer:
 
– De nye klinikchefer er et stærkt hold af nye og erfarne kræfter med forskellig faglig baggrund. Ansættelsen af dem er første skridt på vejen til indretningen af nye klinikker. Klinikcheferne vil få et stort ansvar og vigtigt arbejde med den kulturforandring der skal til, for at den nye organisation får den effekt vi ønsker i forhold til at sikre effektive og sammenhængende patientforløb for samtlige patienter i det nordjyske sygehusvæsen, siger Jens Winther Jensen.
 
Jens Winther Jensen roser samtidig personalets indsats i processen med ændring af ledelsesstruktur og etablering af klinikker:
 
– Ledelse og personale har været involveret i processen og været med til at skabe den gode dialog, som har været afgørende for det endelige produkt med de nye klinikker. Jeg er sikker på, at ændringen af ledelsesstrukturen bliver et plus for alle for både patienter og personale, siger Jens Winther Jensen.
 
Stillingerne har været opslået internt, og fire stillinger (en på Aalborg Sygehus, to i Psykiatrien og en på Sygehus Himmerland) bliver opslået eksternt for at få et bredere ansøgerfelt.
 
Visionen er at blive bedst til sammenhæng
Visionen for sygehusvæsenet i Nordjylland er at blive de bedste til at skabe sammenhængende og effektive patientforløb, så alle patienter oplever, at deres samlede patientforløb hænger sammen, og at hver kontakt med sygehusvæsenet har værdi.
 
Patientforløb og sammenhæng på tværs bliver et selvstændigt ledelsesområde i klinikledelsen. Typisk vil klinikledelsen bestå af en klinikchef og to viceklinikchefer, med ansvar for henholdsvis sammenhængende patientforløb og HR i klinikken.
 
Teamorganiseringen bliver videreudviklet som arbejdsform. Der bliver sat fokus på ”patientens team” og på stafetten som metode til, at ansvaret for patienten altid er placeret. Man har stafetten indtil en anden har overtaget. Stafetten må, ligesom i sportens verden, aldrig tabes.
 
Organisatorisk ændres organiseringen fra de nuværende afdelinger til større klinikker, der samler de specialer, som naturligt hænger sammen. Hvert sygehus får dermed tre niveauer: Sygehusledelse, klinikledelse og afsnits- og specialeledelse.
 
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder