Psykiatriske sygeplejersker skal bistå politiet ved tvangsindlæggelser

17 september, 2012 | 04:36

Som noget nyt tager psykiatriske sygeplejersker, der har erfaring med akut-psykiatri, nu ud sammen med politiet, når patienter skal tvangsindlægges. Målet er at opnå bedre og mindre dramatiske situationer omkring tvangsindlæggelse.
 
En mindre dramatisk tvangsindlæggelse
Den psykiatriske sygeplejerske skal vejlede patienten om det forløb, der venter vedkommende og være en repræsentant for Psykiatrien. Og det er sygeplejerskens opgave at være med til at afdramatisere tvangsindlæggelsen for patienten.
 
Forbilledet for det nordjyske tiltag er den Psykiatriske Udrykningstjeneste i Region Hovedstaden. Dog er den nordjyske variant mere et supplement til politiarbejdet end en udrykningstjeneste. Derfor betegnes tiltaget ”psykiatrisk bistand ved tvangsindlæggelser”.
 
– En tvangsindlæggelse kan i sin yderste konsekvens opleves som meget voldsom for patienten. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu stiller op med psykiatrifaglige spidskompetencer og ankommer sammen med politiet, når en person skal tvangsindlægges. Vi forventer, at den psykiatriske sygeplejerske kan være med til at skabe en bedre start for og kontakt med patienten, siger psykiatridirektør Per Lund Sørensen.
I praksis kører den psykiatriske sygeplejerske også retur med politi og patient til indlæggelsesafsnittet ved Aalborg Psykiatriske Sygehus. Under transporten tager sygeplejersken sig af at rådgive, vejlede og skabe kontakt til patienten, fortæller ledende oversygeplejerske Hanna Strandvig, Afdeling Syd.
 
– Vi forventer, at dette nye tiltag kan være med til at skabe basis for et endnu bedre sammenhængende forløb – både for patient, pårørende og for personalet på tværs, siger ledende oversygeplejerske Hanna Strandvig.
 
Tiltaget gælder i første omgang borgere fra Aalborg kommune, da det er et pilotprojekt over det næste halve år. Det er blevet til i et tæt samarbejde med Nordjyllands Politi. Her glæder politiinspektør Stig Lundbo sig over samarbejdet.
 
– Tvangsindlæggelser er en nødvendig politiopgave, som vi ganske kompetent udfører, men vi erkender også gerne, at det er et udfordrende område for os. Vi er overbevist om, at samarbejdet med Psykiatrien vil styrke vores opgaveløsning til gavn for dem, det handler om: de psykiatriske patienter, siger politiinspektør Stig Lundbo.
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder