Nordjylland har fundet stærk opskrift på vækst og arbejdspladser

11 september, 2012 | 05:52

 

En ny analyse viser, at projektet ”Flere Virksomheder i Vækst” hos Væksthus Nordjylland har skabt 50 nye arbejdspladser i 35 nordjyske virksomheder. Bag projektet står Vækstforum, som på baggrund af det flotte resultat har store forventninger til væksten i resten af de 500 virksomheder, der har deltaget i det regionale initiativ.
 
Siden 2008 har 500 nordjyske virksomheder deltaget i projektet ”Flere Virksomheder i Vækst”, som Vækstforum har støttet med 85 mio. kr. fra EU’s strukturfonde, og som Væksthus Nordjylland har ført ud i livet.
 
Forventning om mere vækst og flere arbejdspladser
Samarbejdet og projektets opskrift på vækst har tilsyneladende været en stor succes. En analyse af et udsnit af de deltagende virksomheder viser således, at projektet har hjulpet mange af virksomhederne godt gennem den globale krise. Heriblandt 35 virksomheder, som startede i projektet i andet halvår 2009, da krisen var på sit højeste. Disse virksomheder har siden formået at skabe 50 nye fuldtidsarbejdspladser. Over halvdelen af arbejdspladserne kan direkte tilskrives projektet, og det flotte resultat vækker både glæde og forventninger i det nordjyske Vækstforum.
 
– Væksten og de nye arbejdspladser, som allerede nu er skabt, bekræfter os i, at store regionale initiativer virker. Opskriften er en god blanding af langsigtede strategier, som styrker rammevilkårene for erhvervslivet, og målrettede aktiviteter som gør en forskel ude i den enkelte virksomhed. Vi forventer derfor, at den positive udvikling vil fortsætte, efterhånden som det bliver tid til at høste frugterne af vores andre initiativer, siger Vækstforums formand Ulla Astman
 
Bredt samarbejde skaber stærk og målrettet indsats
En af årsagerne til succesen med Flere Virksomheder i Vækst er, at projektet er født i et bredt samarbejde mellem offentlige og private parter. Vækstforum har iværksat projektet ved at investere de nødvendige EU-midler, og Væksthus Nordjylland har ført det ud i livet sammen med de lokale erhvervskontorer, som kender virksomhedernes behov og muligheder.
 
– At det er lykkes, at skabe så mange nye arbejdspladser, skyldes ikke mindst, at Flere Virksomheder i Vækst er gennemført i tæt samarbejde med de lokale erhvervskontorer og repræsentanter for de nordjyske uddannelsesinstitutioner og det nordjyske erhvervsliv. Det har givet en stærk og sammenhængende indsats, som har gjort en stor forskel i den enkelte virksomhed, siger Flemming Larsen, direktør i Væksthus Nordjylland.
 
Yderligere informationer
Effektvurdering af Flere Virksomheder i Vækst
Analysen af effekten af projekt Flere Virksomheder i Vækst er gennemført af Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik og de seks regionale vækstfora. Sammen har de udviklet et statistisk værktøj, som bruger Danmarks Statistiks mange registeroplysninger om danske virksomheder til at effektvurdere udvalgte regionale projekter.
 
Værktøjet er baseret på såkaldt ”counterfactual impact evaluation”, som går ud på at sammenligne udviklingen i de virksomheder, der har deltaget i et givet projekt, med en referencegruppe af virksomheder, som ligner deltagervirksomhederne, men som ikke har deltaget i projekterne. Hvis deltagervirksomhederne og virksomhederne i referencegruppen har udviklet sig forskelligt, f.eks. målt på beskæftigelse eller værditilvækst, så kan det – med visse forbehold – tolkes som et udtryk for projektets effekter.
 
Effektmålingen af projekt Flere Virksomheder i Vækst har udelukkende fokuseret på de to største delprojekter, hhv. Kompetenceudvikling af egne medarbejdere og Chef til leje, og kun på deltagere, som startede i projektet i perioden fra andet halvår 2008 til andet halvår 2009.
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder