Regionen leverer varen inden for stramt budget for 2013

7 september, 2012 | 05:24
Arkiv

Styrket psykiatri. Fokus på kvalitet hos de praktiserende læger. Bedre forløb for patienterne på sygehusene. Det er nogle af de helt konkrete resultater af den budgetaftale for 2013, som seks partier i Regionsrådet i Region Nordjylland har indgået tirsdag. Budgettet er dog langt fra nogen gavebod. Stramme økonomiske rammer betyder et krav om fortsatte interne effektiviseringer.
 
Regionens budget for 2013 giver et løft til en lang række områder.
– Vi går ind og styrker psykiatrien med flere sengepladser på børne- og ungeområdet og etablerer en misbrugsenhed og en særlig klinik for psykiatriske patienter, som har fysiske sygdomme. Samtidig sætter vi ind på praksisområdet, hvor vi ansætter en læge, som sammen med de praktiserende læger skal sætte kvalitet i fokus. Og med vores Telecare projekt og en styrket 112 akuthjælperprojekt, når vi helt ud og tæt på borgerne. Så selv om det er et stramt budget, er det et budget med gode nyheder, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).
 
Aftalen for 2013 betyder, at der vil ske en række væsentlige fornyelser på regionens sygehuse. Der sættes flere penge af til forskning, og i både Thisted, Hjørring og Aalborg skyder nye fælles akutmodtagelser op.
 
– Selv om der måske ikke er de store økonomiske ændringer på sygehusområdet, så vil der i 2013 ske meget store forandringer med mere ambulant behandling og mere fokus på gode forløb for patienterne. Vores budgetaftale viser, at man godt kan skabe forandringer uden automatisk at øge budgettet siger Ulla Astman.
 
Selv om en række af regionens områder bliver styrket, er det ikke et budget i vækst på ret mange områder.
 
– Vi kan mærke den økonomiske krise, og for at få råd til at udvikle regionen, er vi nødt til at spare og blive mere effektive, siger Ulla Astman.
 
Det betyder helt konkret, at der skal ske omlægninger af den kollektive trafik, og samtidig vil der vil blive skruet ned for indsatsen på jordforurening.
 
– Der er tale om, at vi går ind og styrer et par områder, som vi hidtil har prioriteret meget højt. Så vi vil stadig levere en rigtig god service på de områder siger Ulla Astman.
 
Aftalen betyder også, at der bliver en rammebesparelse på en procent. Den skal først og fremmest findes ved et øget fokus på at begrænse forskellige former for spild og ineffektivitet.
 
Samtidig ligger der i budgettet en forventning om en vækst i produktiviteten på tre procent. Det betyder, at der skal leveres mere sundhed for de anvendte midler.
 
– Vi har valgt at sætte en meget ambitiøs målsætning om at øge produktiviteten. Det er nødvendigt, fordi vi i Region Nordjylland har en lavere produktivitet end i de øvrige regioner, og vi håber i 2013 at kunne hale lidt ind på de andre regioner. Den helt overordnede udfordring i en krisetid er jo at levere mere og bedre kvalitet for de samme penge. Og det vil vi leve op til, siger Ulla Astman.
 
Bag budgetforliget står alle seks partier i Regionsrådet.
 
Budgettet 2. behandles i Regionsrådet tirsdag 18. september.
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder