Renovering af Zincks kanal ved Godthåb Hammerværk

1 september, 2012 | 06:31
Arkiv

 

Zincks kanal og de øvrige vandveje ved Godthåb Hammerværk blev sikret med en landskabsfredning i 2009. Året efter overtog Aalborg Kommune vandvejene og de øvrige omgivelser, der er truet af forfald.
 
Godthåb Hammerværk er et enestående tidligt industrianlæg, hvor både bygninger, inventar og vandveje er bevaret. Hammerværket drives i dag som et levende museum.
 
Zincks kanal er et enestående 700 m langt bygningsværk, der giver vandkraft til at drive Hammerværkets turbine.
 
Kanalen og beplantningen langs kanalen er ikke blevet vedligeholdt i mange år og arbejdet med at renovere kanalen og de øvrige omgivelser går nu i gang efter en plejeplan, der blev godkendt af fredningsnævnet i 2011.
 
Landskabsfredningen sikrer, at der bliver etableret fodstier i området, så offentligheden kan færdes langs kanalen og de øvrige vandveje, og så Guldbækken, Ridemandsmøllesøen, Godthåb Mølledam og kanalen kan opleves i en helhed.
 
Langs den sydlige del af kanalen har dæmningen sat sig og de specialstøbte fliser langs kanten er skredet ud eller mangler. Der er behov for at kanalen bliver renoveret. Det betyder at dele af dæmningen skal hæves og stabiliseres, og at den eksisterende flisekant skal sættes på plads og suppleres. Dæmningskronen afsluttes med en græsklædt grusbelægning der er egnet som fodsti.
 
Store dele af beplantningen i området skal ryddes, dels for at synliggøre de 3 generationer af vandveje og dels for at forhindre opvæksten af træer i at ødelægge dæmningen langs kanalen. Træerne fældes også for at begrænse løvfaldet i kanalen, så der sikres tilstrækkelig vandkraft til turbinen.
 
Asketræerne i området er desværre truet af sygdommen asketoptørre. En stor del af træerne er døde eller angrebet af sygdom og vil blive fældet. Askealléen langs Guldbækstien er også hårdt angrebet. Ask er et karaktertræ i området, da ask blev brugt til fremstilling af skafter til de have- og landbrugsredskaber, der blev fremstillet på Hammerværket fra 1858 til 1997. Det er desværre nødvendigt, at overveje en fornyelse af alléen med en anden træsort.
 
Den fremtidige vedligeholdelse vil bl.a. bestå i at holde arealerne og især diget med en tæt og kort græsvækst, der vil styrke diget. Muligheden for at etablere en græsningsordning – helst med får – undersøges.

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder