Det er tid til at styrke det sammenhængende patientforløb

22 august, 2012 | 05:42
Arkiv

 
Det nordjyske regionsråd har besluttet at ændre på den ledelsesmæssige organisering på regionens fire sygehuse og i psykiatrien med det formål at skabe langt bedre sammenhængende patientforløb i Nordjylland.
 
Det skal være slut med, at patienten falder mellem to stole, fordi en afdeling mener, at ansvaret for patienten ikke længere er deres. Der skal skabes langt bedre sammenhæng for alle patienter, som har brug for behandling på sygehusene.
For at opnå dette har politikerne netop besluttet, at den mangeårige ledelsesmæssige organisering på de nordjyske sygehuse skal laves om.
Hidtil har det centrale i patientbehandlingen været specialernes ekspertise, men med den nye ledelsesmæssige organisering skal det sammenhængende patientforløb opprioriteres på tværs af specialer, matrikler og sektorer samtidig med, at specialernes faglige udvikling sikres. Det betyder, at fokus fremover er på både sammenhængende patientforløb og på specialernes ekspertise.
 
– Vi har ikke været gode nok til at tage ansvar på tværs for patienten med vores nuværende ledelsesmæssige organisering, fordi vi har haft fokus på at styrke specialiseringen. Derfor skal vi nu skærpe det fælles ansvar, og det gør vi med en ny klinisk ledelsesmæssig organisering, der skal være med til at sikre, at patientforløbene hænger langt bedre sammen, siger regionsrådsformand Ulla Astman.
 
Med den fremtidige kliniske organisering bliver de nuværende sygehusafdelinger erstattet af større klinikker, som kommer til at rumme de specialer, som hænger naturligt sammen. Samtidig bliver der ansat en forløbschef i hver klinik, som har ansvaret for patientens forløb, og teamsamarbejdet bliver styrket på tværs af specialer.
 
Formålet med den nye ledelsesmæssige organisering er at skabe optimal sammenhæng for patienten, både på sygehuset, mellem sygehuse, mellem psykiatri og somatik og mellem sygehuse og primærsektoren.
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder