Color Print A/S konkurs som led i salgsbestræbelser

10 august, 2012 | 07:16
Arkiv

 

Over de seneste to år er bestyrelsen kommet så langt i en turnaround af selskabet, at det har tiltrukket interesse fra industrielle købere. Et samlet salg af Color Print A/S er imidlertid ikke lykkedes, uagtet at selskabets bank var villig til at akkordere bankgæld for at muliggøre et samlet salg. Med baggrund heri har selskabets bank nu ønsket at søge et salg af aktiverne i selskabet. Det forudsætter imidlertid en konkurs.
Polaris Private Equity II K/S købte Color Print A/S i 2006 og har siden investeret betydeligt i virksomheden i form af nye maskiner og opkøb. Polaris har støttet virksomheden og der er i perioden tilført mere end DKK 100 mio. i Color Print og brugt betydelige ressourcer på at styrke virksomheden i et forsøg på at sikre dens fremtid.
Den grafiske industri i Norden og Europa har været underlagt stadig vanskeligere markedsvilkår som følge af den globale finansielle og økonomiske krise. Industrien har oplevet stærkt reduceret efterspørgsel og deraf følgende overkapacitet, hvilket har medført et markant pres på priser og profitabilitet.
Color Print er Nordens førende rotationstrykkeri og er på trods af branchens pressede markedsvilkår fortsat en af de bedst præsterende virksomheder i den grafiske industri med et EBITDA på DKK 20 mio. i 2011 og en vækst i ordrebogen for kontraktkunder på 30% i 2012 i forhold til niveauet i 2011. Imidlertid har det opnåede indtjeningsniveau ikke været tilstrækkeligt til at kunne servicere Color Print koncernens bankgæld.
Til trods for en forbedret udvikling i 2012, tilsagn om en positiv medvirken fra selskabets bank og forhandlinger med interesserede industrielle aktører, er det imidlertid ikke lykkedes at indgå aftale om et salg af hele Color Print.
Bestyrelsesformand Kim Graven-Nielsen udtaler: ”Den nye bestyrelse har gennem de seneste to år haft et godt og tæt samarbejde med ledelsen og Polaris, hvor alle i fællesskab har støttet op om virksomheden og har formået at få vendt den driftmæssige udvikling i selskabet. Vi følger nu budgetterne, vi har skabt fremgang i forhold til sidste år, og selskabet har en betydeligt højere ordrebeholdning. Vi er kommet langt i en styrkelse af virksomheden, og denne turnaround har skabt fundamentet for, at virksomheden kan sælges. Et samlet salg af Color Print er imidlertid ikke lykkedes, og banken har, som den største kreditor, i stedet for at fortsætte turnaround arbejdet foretrukket at søge et salg af aktiverne, og en konkurs er en forudsætning herfor.”
”Den negative markedsudvikling har gjort det stadig vanskeligere at drive lønsom virksomhed i den grafiske industri, og det er bemærkelsesværdigt, at Color Prints medarbejdere, ledelse og bestyrelse i den seneste periode gennem en engageret og prisværdig indsats har formået at forbedre driften i dette meget pressede marked. Vi beklager dybt at en konkurs er en forudsætning for den løsning, men vi håber, at resultatet kan blive en samlet industriel løsning for Color Print. Vi vil sammen med ledelse og bestyrelse medvirke til at finde den bedst mulige løsning for selskabet,” siger Managing Partner i Polaris, Jan Johan Kühl.
Kurator, advokat Christian Jul Madsen fra Kromann Reumert: ”Det er hensigten, at Color Print fortsætter driften, idet vi parallelt hermed arbejder med at finde en samlet løsning for virksomheden.”
Color Print har hovedsæde i Vadum og produktion i Danmark og Sverige. Dattervirksomheden Scanprint A/S er ikke omfattet af konkursen og videreføres uændret.

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder