Bedre havmiljø skal give brød på nordjyske borde

6 august, 2012 | 09:23
Presse

 

Det er sjældent, at skærpede miljøkrav vækker jubel i erhvervslivet, men anderledes er det blandt udstyrsleverandører inden for søfart. Her kan nye og strengere miljøkrav nemlig både sikre nye nordjyske arbejdspladser og give danske rederier en konkurrencefordel. De nye muligheder bliver nu diskuteret på en stor konference.
 
Skærpede miljøkrav til søfartsindustrien kan betyde mange nye nordjyske arbejdspladser, og de nye muligheder bliver nu drøftet på en stor konferenceSøfarten har længe været relativt ureguleret, hvad angår miljøkrav, men det bliver formentligt ændret i den nærmeste fremtid. Myndigheder og forbrugere kræver, at søfartsindustrien bliver mere miljørigtig, men hvorfor det, hvordan ændrer vi skibsindustrien – og hvordan gør vi det, så vi skaber nye arbejdspladser i Danmark og ikke mindst i Nordjylland?
 
Det er emnet for en kombineret konference/sommerskole, som Aalborg Universitets afdeling for samarbejde mellem universitet og erhvervsliv, AAU Matchmaking, afholder sammen med blandt andre MARKIS (Maritime Competence and Innovation Skagerrak & Kattegat), MARCOD (Maritimt Center for Optimering og Drift) og Erhvervshus Nord i perioden 6.-17. august i Frederikshavn, Göteborg og Aalborg.
 
– Dels er Danmark en af de store søfartsnationer, dels er vi med helt fremme, hvad angår miljø og bæredygtighed, og slår vi de to ting sammen, så er der virkelig et enormt potentiale i at gøre skibsfarten mere miljørigtig, og det potentiale skal vi selvfølgelig udnytte. Vi skal skaffe nye arbejdspladser inden for skibsfartsindustrien, nu når eksempelvis antallet af danske arbejdspladser inden for den traditionelle værtsindustri er på retur, siger lederen af konferencen, Henrik Riisgaard, der er studielektor på Institut for Planlægning på Aalborg Universitet.
 
Øgede krav er dansk fordel
Henrik Riisgaard ser klart de kommende skærpede miljøkrav som en fordel for dansk industri.
– Eksempelvis er en dansk gigant som Maersk meget energieffektiv med deres nye store skibe. Da de skærpede miljøkrav gælder for alle skibe, skal konkurrenterne derfor investere mere end Maersk for at leve op til de nye krav, og det giver selvfølgelig Maersk en konkurrencefordel, siger Henrik Riisgaard.
 
Men det er ikke kun ude på søen, at de nye miljøkrav vil give nye danske arbejdspladser.
– Firmaer som Alfa Laval og DESMI Ocean Guard har stor ekspertise inden for miljøløsninger til skibsfarten, eksempelvis anlæg til rensning af ballastvand. Omkring 100.000 skibe runder hvert år Skagen, og vi skal ikke have en ret stor del af dem i land for at ændre dem, så de lever op til de nye miljøkrav, før det virkelig kommer til at kaste mange nordjyske arbejdspladser af sig. Jeg er derfor meget optimistisk, og jeg glæder mig til at drøfte mulighederne på konferencen, siger Henrik Riisgaard.

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder