Rekordoptag på AAU for fjerde år i træk

5 august, 2012 | 06:36
Arkiv

I alt 4.316 unge har fået tilbudt en studieplads på AAU’s bachelor- og professionsbachelor-uddannelser. Det er det højeste antal nyoptagne nogensinde i universitetets historie, og AAU placerer sig dermed igen i år som det danske universitet, der har størst fremgang. AAU tegner sig for hele 44 pct. af universiteternes samlede fremgang på 6 pct.
I forhold til sidste år kan 707 flere unge starte på AAU i Aalborg, Esbjerg og København. Det er en stigning på knap 20 pct. sammenlignet med 2011 og over 80 pct. flere nye studerende end i 2009. Af de 4.316 optagne har 3.679 fået studieplads i Aalborg, 409 i København og 128 i Esbjerg.
Desuden er 34 optaget på standby på de fire bacheloruddannelser med adgangsbegrænsning: Medicin (adgangskvotient på 10,9), Psykologi (9,6), Jura (8,2) og Humanistisk Informatik i København (7,9). Alle kvalificerede ansøgere er blevet optaget undtagen på disse fire uddannelser.
AAU’s rektor Finn Kjærsdam glæder sig over, at rekordmange unge i år får tilbudt en studieplads og noterer med tilfredshed, at interessen for AAU bliver ved med at stige både i Aalborg, København og Esbjerg.
– Det er også glædeligt, at særlige AAU-uddannelser som Humanistisk informatik og Medialogi fortsætter deres fremgang, siger Finn Kjærsdam, der ser frem til at tage imod de mange nye studerende i Aalborg fredag d. 31. august og mandag d. 3. september på AAU’s nye campus i København. Esbjerg har også studiestart d. 3. september.
Rekordoptaget kommer ikke som en stor overraskelse. Allerede da ansøgningsfristen til de videregående uddannelser udløb i starten af juli, stod det klart, at AAU skulle byde velkommen til flere end nogensinde. Derfor er universitetet også i fuld gang med at ansætte kvalificerede medarbejdere og med at sikre tilstrækkeligt med egnede undervisningslokaler.
Fremgang på alle områder
Der er fremgang på alle AAU’s hovedområder: Humaniora, Samfundsvidenskab, Sundhedsvidenskab samt Ingeniør- og Naturvidenskab.
Størst fremgang har det samfundsvidenskabelige område med +28,3 pct. i forhold til 2011. I alt optager samfundsvidenskab 1.280 nye studerende, hvilket er 282 flere end sidste år.
Inden for de ingeniør- og naturvidenskabelige områder er der optaget i alt 1569, hvilket samlet set er 266 flere (+20,4 pct.) sammenlignet med 2011.
Sundhedsvidenskab optager 363, hvilket er 24 flere end i 2011 (+7,1 pct.).
På det humanistiske område er der optaget i alt 1104. En stigning på 135 (+13,9 pct.) i forhold til sidste år.
Optag på ingeniøruddannelserne
På ingeniøruddannelserne er i alt optaget 813 i Aalborg, Esbjerg og København, hvilket er en fremgang på 69 optagne (+9,3 %). De 813 optagne er fordelt med 76 på diplomingeniøruddannelser og 737 på de tekniske bacheloruddannelser.
Dertil kommer 39 optagne på den tekniske bacheloruddannelse i Sundhedsteknologi, som er medregnet under Sundhedsvidenskab.
Det højeste antal optagne er på bacheloruddannelserne i Arkitektur og Design med 187 optagne (+32), Software med 92 optagne (+4) og på Byggeri og Anlæg med 70 optagne (+11). De øvrige ingeniørområder oplever en mindre fremgang eller tilbagegang. Størst fremgang har Energi i Aalborg med 56 optagne (+16) og Maskinkonstruktion i Esbjerg med 17 optagne (+14). Størst tilbagegang oplever It, Communication and New Media i København med 23 optagne (-14) og Kemiteknologi i Aalborg med 5 optagne (-10).
Optag på øvrige tekniske uddannelser
Landinspektør har en fremgang med 12 optagne i Aalborg (+2) og 25 optagne i København (+15). Teknoantropologi, som blev udbudt som ny uddannelse i 2011, er kommet godt i gang med 31 optagne i Aalborg (+13) og 76 optagne i København (+49).
Optag på Naturvidenskab
It-uddannelsen Medialogy har stor fremgang i både Aalborg med 114 optagne (+20), København med 234 optagne (+75) og Esbjerg med 43 (+13). Medialogi er fra 2011 udbudt som en engelsksproget uddannelse, og tiltrækker mange udenlandske ansøgere. Andre uddannelser med fremgang er bl.a. Matematik og Statistik med 31 optagne (+12) og Matematik-Økonomi oplever også en lille fremgang med 24 optagne (+2). De øvrige naturvidenskabelige uddannelser oplever en mindre fremgang eller tilbagegang.
Optag på Sundhedsvidenskab
Medicin med industriel specialisering har med 120 optagne en fremgang på +20, og Sundhedsteknologi med 39 optagne en fremgang på +15.
Der er optaget 56 på Medicin, hvor antallet af studiepladser er fastsat af Uddannelsesministeriet. Idræt optager 148 optagne, hvilket er en mindre tilbagegang (-11).
Optag på Samfundsvidenskab
Der er fremgang på alle AAU’s samfundsvidenskabelige uddannelser. Det højeste antal optagne er på Socialrådgiver med 299 optagne (+87), Sociologi med 225 optagne (+11), HA med 216 optagne (+39), HA.jur. med 122 optagne (+56) og Jura med 120 optagne.
Den nye engelsksprogede bacheloruddannelse i Economics and Business Administration er kommet fint fra start med 27 optagne.
Optag på Humaniora
De optagne på de humanistiske uddannelser er fordelt med 978 i Aalborg (+115) og 126 i København (+20). Det højeste antal optagne er på Humanistisk Informatik i Aalborg med 257 optagne (+49), International Virksomhedskommunikation med 164 optagne (+25) og Psykologi med 155 optagne. Andre uddannelser med stor fremgang er Engelsk SIS med 100 optagne (+25), Engelsk med 79 optagne (+20) og Humanistisk Informatik i København med 126 optagne (+20).
De øvrige humanistiske uddannelser oplever en mindre fremgang eller tilbagegang.
Ledige studiepladser på AAU
Selv om AAU i år optager rekordmange nye studerende, er det dog stadig muligt at søge ind på en række studier i løbet af august. Ni AAU-uddannelser kan dog melde alt udsolgt. Det er: Medicin, Arkitektur og Design, Medialogi i Aalborg og København, Jura, Socialrådgiver, Sociologi, Psykologi, International Virksomhedskommunikation (dog kun studieretningen Engelsk) samt Humanistisk Informatik i Aalborg og København.
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder