Aalborg Sygehus bygger fælles akutmodtagelse

23 juni, 2012 | 06:17
Joergen Weber , Sygehus syd

 

Alle akutte patienter bliver fra foråret 2013 modtaget i Aalborg Sygehus´ nye fælles akutmodtagelse.
 
Dermed får de akutte patienter èn indgang til sygehuset og kontakt med speciallæger. Forventningen er, at patienterne hurtigere bliver diagnosticeret, at mange helt undgår indlæggelse eller kun opholder sig kortere tid på hospitalet.
 
Patienterne indlagt kortere tid
I den nye fælles akutmodtagelse kommer læger og sygeplejersker i front for at modtage alle typer af skader og sygdomme.
Det betyder, at en patients skader og symptomer med det samme bliver vurderet af specialuddannede læger og sygeplejersker, så patienten kan få den rette behandling i rette tid.
 
Sygehusets kapacitet bliver dermed bedre udnyttet. Og patienterne får et hurtigere og mere strømlinet forløb, samt gavn af at fagligheden i det akutte arbejde bliver samlet i akutmodtagelsen.
 
Byggeri på taget
Fælles akutmodtagelsens nybyggede sengeafsnit kommer til at ligge på tagfladen vest for højhuset på Aalborg Sygehus Syd. Her bliver der bygget cirka 2000 m2 i to etager til 36 senge fordelt på 18 sengestuer.
 
Byggeprojektet omfatter også en ny elevatorforbindelse til sengetransport, nye kontorer og vagtværelser samt en mindre ombygning i den eksisterende skade/modtagelse.
 
Det er planen, at det nye sengeafsnit skal åbne i foråret 2013 og fungere i perioden indtil, det nye universitetshospital tages i brug.
 
 
 
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder