Tørvetoget triller igen i Lille Vildmose

22 juni, 2012 | 10:01
Presse

I torsdags åbnede Lille Vildmosecentrets nye attraktion, en smalsporet jernbane som tager centrets gæster med på togtur i mosen. Aalborgs borgmester Henning G. Jensen klippede den røde snor og tog med på den første tur.
 
Seks års hårdt arbejde er nu slut og nu triller de gamle lokomotiver igen i Lille Vildmose som ny Nordjysk turistattraktion. Ca. 125 gæster mødtes i torsdags til den officielle åbning af banen og dagen kunne ikke være mere velvalgt. Solen skinnede fra en skyfri himmel og Kongeørnen kiggede forbi, da vildsvinet blev lagt på grille.
Bestyrelsesformand Christian Rasmussen bød velkommen til de mange inviterede gæster, hvorefter centerleder Bo Gregersen fortalte om baggrunden for banen. Vi kan nu formidle vildmosens fantastiske natur på en helt ny og autentisk måde, indledte han med at sige. Det er nemlig en gammel tradition vi nu genoptager. Siden 1905 har der været anvendt små baner til transport her i Lille Vildmose, og det var først omkring 2008 at Pindstrup Mosebrug endeligt ophørte med at bruge banerne. Det sidste lokomotiv Pindstrup havde stående i mosen fik vi heldigvis lov til at overtage og det skal ud og køre i dag, sagde han.
Og naturen i Lille Vildmose er helt speciel. Højmoser er en af de mest truede naturtyper. Det gælder ikke kun i Danmark men i hele Europa, og da Tofte Mose er den støres Højmose i det Nordvesteuropæiske lavland, er der virkelige noget at beskytte. Men ingen vil beskytte noget man ikke har kendskab til, udtalte Bo Gregersen. Derfor er vi utrolige glade for at vi i dag får en helt ny metode til at formidle Danmarks og Europas højmoser, samt naturligvis det dyre og planteliv som knytter sig til dem. Det er vores håb at rigtig mange gæster vil benytte sig at lejligheden og tag på togtur med os og får indsigt i området naturværdier, siger Gregersen.
Efter Bo Gregersens tale takkede Remisens oldermand Kjeld Sørensen de mange personer som havde været i gang med projektet, inden Aalborgs borgmester Henning G. Jensen gik på talerstolen. Borgmesteren satte i sin tale fokus på kontrasten mellem fortid og nutid. Vi er så heldige, at vi er blevet rigere, og dermed kan vi bruge Lille Vildmose til rekreative formål. At togets funktion skifter fra tørvegravning til oplevelsestog er et symbol på den nye tid. Jeg er sikker på at endnu flere folk vil valfarte til mosen for at opleve den helt særlige natur, sagde han til slut inden den røde snor skulle klippes.
Efter talerne blev der fundet en fin gammel saks frem, som har ligget i Remisens gemmer i mange år. Den var noget rusten, men snoren blev klippet over på fineste vis af borgmesteren, og så var der klar til afgang på den første tur til den nu udtørrede Birkesø.
Turen er i sig selv en oplevelse, og det er Lille Vildmosecentrets mål at fortælle gæsterne om hvad der kan ses fra toget og altså lave personlig formidling fra banen. Langs banen er der vildsvin, vilde okser og på sigt vil der blive etabler et tørveskær, så gæster kan se gammeldags tørvegravning.
Ved endestationen fortalte Bo Gregersen om fremtiden for Lille Vildmose. Et af de helt store tiltag som kommer inden for nogle år er genskabelsen af Birkesø. Det sker som en del af det store LIFE + projekt og på sigt vil der blive etableret publikumsfaciliteter for enden af banen. En sti og et fugleskjul med formidling om de mange fugle som med tiden vil flytte ind, vil også blive etableret.
Efter den første tur blev dagen afsluttet med en lille folkefest på Vildmosecentret med grillet vildsvin og dejlige kolde vildmoseøl. Underholdningen stod Aalborg Jernbaneorkester for sammen med falkoner Frank Skårup, som viste sine rovfugle frem.
Ved dagens afslutning kunne en særdeles tilfreds centerleder roligt konstatere: Nu køre det på skinner for Lille Vildmosecentret, og tørvetoget triller igen.
 
Tekst foto: Borgmester Henning G. Jensen klipper den røde snor. Til venstre ses bestyrelsesformand Christian Rasmussen og til højre for borgmesteren oldermand Kjeld Sørensen og centerleder Bo Gregersen.
 
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder